Algemene ledenvergadering 2019

De ALV (Algemene Leden Vergadering) is weer achter de rug! 0
Er zijn weer interessante punten naar voren gekomen.

Ben je ook benieuwd wat er naar voren is gekomen,
kijk dan even in de bijgevoegde notulen en presentatie.

notulen 30 – 10 – 2019

Presentatie ALV