avg

AVG Privacy wetgeving: stand van zaken binnen IJsselvogels

Afgelopen vrijdag is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (afgekort AVG) van kracht geworden. De AVG is geïntroduceerd om de Europese gegevensregulering te verenigen, en ervoor te zorgen dat alle wetgeving binnen Europa betreffende gegevensbescherming op identieke wijze wordt toegepast. Het zal EU-burgers beschermen tegen organisaties die hun gegevens onverantwoord gebruiken en geeft hen de leiding over welke informatie wordt gedeeld, waar en hoe het wordt gedeeld.

Elke organisatie dus ook IJsselvogels moet voldoen aan de AVG wet. Binnen IJsselvogels zijn de eerste stappen genomen rondom de AVG. Er is geinventariseerd waar we met gegevens werken, we zijn bezig procedures te maken wie er met gegevens mogen werken en bekijken welke expliciete toestemmingen leden, ouders van leden en andere bij de vereniging bekende personen moeten geven. Om een voorbeeld te geven de nieuwsbrief die jullie wekelijks ontvangen zullen we opnieuw toestemming voor gaan vragen, maar ook voor het verzenden van het herinneringsmailtje als je (of je ouders) moeten rijden zullen we toestemming voor moeten hebben gehad.

Enerzijds betekent dit veel werk dat verricht moet worden, maar we krijgen er dan voor terug dat onze gegevens van onze leden (en daar draait de vereniging toch om) en de mensen daaromheen niet foutief ingezet kunnen worden. Kortom de betrouwbaarheid die we als IJsselvogels altijd bieden, kunnen blijven bieden. Gezien het belang ervan heeft het bestuur de leidende rol genomen in dit traject en betrekt daarbij commissieleden en leden waar nodig.

Het doel is dat alle documenten die nodig zijn bij de start vh nieuwe seizoen ook door alle leden zijn ondertekend. Zodra er een update te melden is of de eerste documenten online staat horen jullie hier van.

 

André, Anita, Hans, Arie
Het bestuur