3

Bedankt!

Afgelopen zaterdag bedankte voorzitter André van Grieken namens de vereniging Anne, Ingrid en John voor hun inzet. Anne en John hebben jarenlang werk verricht voor de CTZ en Ingrid heeft jarenlang de ledenadministratie verzorgd. Ook Suzan van Dam werd bedankt voor haar vele jaren werk en trainingen, maar zij kon er alleen niet bij zijn. Ontzettend bedankt voor jullie inzet en we zien elkaar zeker nog steeds bij de vereniging!!

Een vereniging is geen bedrijf en dat betekent dat we het alleen maar kunnen doen met de vrijwilligheid en inzet van dit soort mensen. De praktijk is helaas dat het aantal actieve vrijwilligers afneemt. Er liggen veel rollen, zowel korfbal als niet korfbal gerelateerd. Zo zoeken we binnen de korfbal technische commissie o.a. nog trainers. Maar ook op wedstrijdplanning gebied zoeken we iemand.

Op niet korfbal vlak liggen er ook allerlei taken binnen de PR commissie maar ook binnen zaken als de bar, schoonmaakplanning, het maken van schema’s, hulp bij toernooien, etc. Soms 1 malig of adhoc soms slechts een paar uur per maand van je tijd. Hoe meer mensen hoe beter we het kunnen verdelen.

Meld je aan via vrijwilligers@ijsselvogels.nl en verenig onze vereniging!