Beroepsprocedure tegen bestemmingsplan gaat verder

Woningbouw ten noorden van onze velden. Eerder maakten we bekend dat we – met instemming van de bijzondere ledenvergadering – samen met de tennisvereniging beroep hebben ingesteld tegen het bestemmingsplan Brinkhorst. Daarin wordt woningbouw mogelijk gemaakt waarvan we verwachten dat bewoners die daar komen wonen (binnen 50 meter van de velden) last krijgen van geluid van de korfbal- en de tennisvereniging. En dus gaan klagen over geluidsoverlast en lichthinder. Dat willen we voorkomen door het ingestelde beroep. De gemeente heeft nu gereageerd op ons beroepschrift. Ze hebben een geluid- en lichtrapport opgesteld om aan te tonen dat woningbouw op korte afstand acceptabel is. Naar verwachting komt er over enige tijd, verwacht zeker dit najaar, een zitting bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar kunnen we samen met de tennisvereniging ons beroep toelichten en reageren op de argumenten van de gemeente. Overigens, ook de Moordrechtse Milieuvereniging en de Stichting dorpsbelangen hebben beroep ingesteld.
Als iemand geïnteresseerd is in de stukken van dit beroep, zoals de uitgebrachte rapporten, de reactie van de gemeente of de andere beroepen tegen dit bestemmingsplan, dan kan je dit aangeven per mail aan:ijsselvogels.moordrecht@knkv.net  Meedenken in deze beroepsprocedure wordt natuurlijk op prijs gesteld, zeker als er iemand deskundig is op dit terrein.  Dit in het belang van de vereniging die niet zit te wachten op klagende bewoners en allerlei extra beperkingen die kunnen worden opgelegd als er woningen worden gebouwd die dichterbij komen dat de huidige woningen aan de Weidezoom.