Bestemmingsplan Brinkhorst

IJsselvogels stelt samen met tennisvereniging beroep in tegen bestemmingsplan Brinkhorst
Woningbouwmogelijkheid tot op 12 meter van de velden!
Op 17 december hebben de besturen van IJsselvogels en de tennisvereniging samen besloten om bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep in te gaan stellen tegen het bestemmingsplan Brinkhorst.
Al eerder dienden we een zienswijze bij de gemeenteraad van Zuidplas tegen de mogelijkheid om binnen een zone van 50 meter aan de noordkant van de velden woningen te bouwen. We hebben toen aangegeven dat we daar veel problemen mee verwachten door klagende bewoners over geluid- en lichtoverlast. De woningen aan de Weidezoom staan in de huidige situatie precies op 50 meter afstand van het veld, met een geluidscherm ertussen. Het bestemmingsplan maakt mogelijk dat er binnen de 50 meter gaat worden gebouwd.
Onze zienswijze hebben wij in een aantal commissievergaderingen bij de gemeente toegelicht maar er is weinig mee gedaan. Onze argumenten leken aan te slaan bij de politiek maar in de beslissende raadsvergadering draaide het standpunt van een aantal fracties als een blad aan de boom om. Tot onze teleurstelling bleef de woningbouwmogelijkheid in het bestemmingsplan staan. Daarom gaan we nu in beroep. Die procedure kan meer dan een jaar duren maar tot de afhandeling van het beroep mag er niet worden gebouwd.maquet
maquette
De gemeente voelde nattigheid en heeft inmiddels opdracht gegeven voor een geluid- en lichtonderzoek. Dat is in december uitgevoerd. Begin 2015 verwachten we de resultaten.