Competitie

De informatie over teams, programma, vervoer, scheidsrechters, trainingstijden, etc. is verplaatst naar de subpagina’s in het menu Competitie.

Als je niet kunt dan afmelden uiterlijk voor woensdag 18:00 uur voorafgaande aan de zaterdag, maar liefst natuurlijk zo vroeg mogelijk!! Mocht je ingedeeld zijn om te rijden die dag moet je dit ZELF wisselen met een ander.
Senioren en Junioren dienen zich af te melden bij de trainer.

– Wedstrijdsecretariaat Senioren/ Junioren (A):  afmelden via je trainer, vragen via ctz@ijsselvogels.nl
– Wedstrijdsecretariaat jeugd (B-F): wedstrijdsecretariaat-jeugd@ijsselvogels.nl (geef in de mail naam, achternaam, het team en datum tijd van spelen op)
– Wedstrijdsecretariaat B-teams:     Leonie Heuvelman, tel. 06-20344456 (vrijdags na 19:00 niet bereikbaar, dus dan in dit soort late noodgevallen via de mail en zaterdagochtend bellen)
– Wedstrijdsecretariaat C-teams:     Elly Klijn, tel. 0182-374108
– Wedstrijdsecretariaat D-teams:   Olga van Zaanen, tel. 06 14179146
– Wedstrijdsecretariaat E/F teams: Anne Slob, tel, 0182-374040

Voor algemene competitiezaken kunt u mailen naar de Commissie Technische Zaken, ctz@ijsselvogels.nl.