bal

Aan het begin van de veldcompetitie was al snel duidelijk dat de A1 en A2 groep te groot was om door een persoon getraind te worden. Meerdere personen zijn benaderd om Dirk te ondersteunen op dinsdag en donderdag. Helaas lukte het niet om een vast iemand of een duo te vinden.

Gelukkig was de selectie met z’n allen bereid om per tourbeurt op dinsdag en donderdag de trainingen te ondersteunen.

Tussentijds heeft de CTZ verder gezocht naar een structurele oplossing. Dit was noodzakelijk omdat de trainingstijden in de zaal anders zijn en de selectie later traint op donderdag in Nieuwerkerk. Hierdoor was het niet meer mogelijk dat de selectie kon helpen bij de trainingen.

De CTZ vindt het belangrijk dat de spelers van A1 en A2 goed begeleid worden. Immers, dit zijn de potentiële (selectie)spelers in de senioren en op termijn ook kaderleden binnen de vereniging. Als we kijken naar de ambities binnen de vereniging m.b.t. ledenaantal en sportieve doelstellingen hebben we iedereen keihard nodig.

Omdat binnen de vereniging geen oplossing gevonden kon worden heeft de CTZ gezocht naar een trainer/coach buiten de vereniging. Via via is de CTZ in contact gekomen met Edwin Heesterman. Edwin was al “werkzaam” als vrijwilliger bij Refleks, maar zag in IJsselvogels en A2 een uitdaging.

Na een paar goede gesprekken zijn we eruit gekomen.

De CTZ is blij met de komst van Edwin Heesterman en verwacht dat in samenwerking met Dirk en Peter een goede basis gelegd wordt voor de komende jaren.

Met vriendelijke groet,

John Vonk
CTZ