De vrije worp uitgelegd…..

De vrije worp. Waarom krijg je hem, hoe weet je dat je hem krijgt en wat zijn tips voor de aanvaller en verdediger bij het nemen van de vrije worp!
Een overzicht….

Vanaf welke teams krijg je te maken met een vrije worp?
Pas vanaf de D leeftijd worden vrije worpen gegeven. Een beetje afhankelijk van het spel en de kundigheid van de teams. Als deze net startende zijn wordt meestal door de scheidsrechter nog afgezien van het geven van een vrije worp.

Wanneer krijg je een vrije worp?
Een vrije worp krijg je als je in de aanval staat en je verdediger maakt een zware en vaak bewuste overtreding. Bijvoorbeeld de verdediger duwt zijn tegenstander aan de kant, komt onbesuisd inlopen als je wilt schieten, trekt aan je shirt of houdt je beet. Er is ook een situatie waarin er niet vanwege lichamelijk contact/onstuimigheid een vrije worp wordt gegeven en dat is als de verdediger een spelhervatting krijgt en de bal binnen 2.5 meter naar een andere verdediger gooit. In dat geval bepalen de regels krijgt de aanval ook een vrije worp… Oftewel een verdediger/ster, die de confrontatie zoekt met een aanvalster/ler, loopt risico’s.

En waarom krijg ik dan soms een spelhervatting?
Een spelhervatting is over het algemeen als er geen sprake is van een bewuste overtreding. Bijvoorbeeld 2 spelers springen recht in de lucht en de een raakt de ander waardoor die wordt benadeeld. Of dingen als voetbal, of iemand loopt achteruit en loopt daarbij tegen een andere speler. Kortom onbewust en vaak een lichte overtreding.

En wat is dan het verschil tussen een vrije worp en een strafworp?
Die 2 liggen dicht bij elkaar, het verschil is eigenlijk of er een vrije (schot)kans verloren gaat. Is dat het geval dan krijgt de aanvaller een strafworp. Oftewel als bijvoorbeeld een verdediger hard inloopt tegen de zijkant van een aanvaller die net een schotpoging deed dan zal het een strafworp zijn. Gebeurt hetzelfde maar heeft de aanvaller de bal niet of doet geen poging ergens toe dan zal het een vrije worp zijn.

Hoe weet ik of de scheidsrechter fluit voor een vrije worp?
Als de scheidsrechter fluit is het altijd van belang naar hem te kijken waarvoor hij fluit. Geeft hij een vrije worp dan steekt hij zijn rechter of linker arm omhoog waarbij hij zijn hand platomhoog houdt. Zie deze foto:

Dit gebaar houdt hij even aan, dan zal hij aangeven waarom hij de vrije worp geeft en zal daarna wederom zijn hand vlak omhoog steken. De hand vlak omhoog is het teken voor jou als verdediger of aanvaller om een positie te gaan zoeken bij de vrije worp cirkel voor de korf.

Waar ga ik staan als aanvaller?
Vooropgesteld: er is geen 1 manier van hoe je de vrije worp neemt. Er zijn wel een aantal regels. Hoe je het uiteindelijk doet is aan jullie en je trainer. Juist het een keer anders doen dan anders is iets waarmee je je tegenstander verrast en je kansen verhoogt. Maar hier de soort standaardwijze:
De aanvaller A1 heeft de bal en staat met zijn voet achter de (strafworp)stip op 2.5  meter van de paal. Deze aanvaller A1 krijgt de bal.  De scheidsrechter fluit na uiterlijk 4 seconde in waarna de speler A1 4 seconde heeft om de bal in het “spel te brengen”. De bal is in het spel gebracht als of  de bal komt buiten de 2.5 meter vrije worp cirkel of een verdediger de bal raakt of de bal heeft 1 meter afgelegd en een andere aanvaller (bijv A2, A3 of A4) raakt de bal aan. Bij dit laatste is wel van belang dat A2, A3, en A4 als ze de bal raken beide voeten op de grond staan (dus je mag niet naar voren springen als aanvaller!).

Een voorbeeld:

Zodra de bal in het spel is mag er mee geschoten worden of gedaan worden wat je wilt. Meestal gaat de bal van de aanvaller A2, A3 of A4 terug naar de A1 speler die een schot doet, maar dat hoeft dus niet. Als A4 bijvoorbeeld niet verdedigd wordt door V4 waarom zou je dan niet direct schieten. Andere varianten zijn denkbaar… kortom dat mogen jullie zelf uitvogelen, zolang de bal maar goed in het spel is gebracht.

Een andere variant:

Van belang qua spelregels als aanvaller:

 1. Zodra de aanvaller A1 de bal heeft of had kunnen hebben, zal de scheidsrechter de 4 seconde in laten gaan tot influiten. Let dus op dat als jij als speler treuzelt met bijvoorbeeld pakken of staan achter de stip dat geen reden hoeft te zijn voor de scheidsrechter om in te fluiten. Het criterium is of je bij normaal gedrag er kan staan.
 2. Zodra de speler A1 die de bal neemt ook maar een kleine beweging maakt nadat de scheidsrechter heeft ingefloten mogen de verdedigers in de cirkel komen en bijvoorbeeld A1 verdedigen. Let op de aanvallers mogen dit niet, die mogen pas de cirkel inlopen als de bal in het spel is gebracht!
 3. De aanvaller A1 moet opletten dat zijn/haar voet direct achter de strafworpstip staat. Niet verder naar achter en niet ervoor maar exact bij de streep.
 4. je moet een kant kiezen als aanvaller links of rechts van de korf en je mag dus niet direct achter de korf staan met 1 voet links en 1 rechts
 5. het is niet toegestaan tussen de benen van je verdediger te gaan staan, dus kruiselings. Je moet naast zijn voeten staan.
 6. Verder van groot belang is dat A2, A3 en A4 met hun voet niet op de lijn van de strafworpcirkel staan en wellicht de belangrijkste deze 3 spelers moeten ten opzichte van elkaar op 2.5 meter afstand staan. Oftewel de aanvallers mogen niet te dicht bij elkaar gaan staan!
 7. Als de scheidsrechter influit hoef je overigens niet direct de bal te gooien. Je hebt 4 seconde om de bal in het spel te brengen. Soms kan het slim zijn even 1-2 seconde stil te staan wachten en te hopen dat de verdediger per ongeluk al inloopt.

Als de scheidsrechter constateert dat 1 van de regels wordt overtreden zal deze een spelhervatting geven aan de verdediging.

Waar ga ik staan als verdediger?
Als verdediger is het net even wat makkelijker waar je moet staan want eigenlijk bepaalt je aanvaller dat voor je.  Belangrijk is dat je ALTIJD tussen je aanvaller en de paal gaat staan en je hand verdedigend opsteekt. Dus bijvoorbeeld in het plaatje staat verdediger V3 bewust boven A3 omdat hij/zij daarmee tussen de paal en de speler A3 staat. Zou V3 precies aan de andere kant van A3 gaan staan dan kan A1 afspelen op A3 waarna die een vrije kans heeft te schieten op de korf.

De scherpe lezer zal in het plaatje zien dat verdediger V4 niet tussen de aanvaller A4 en de korf in staat. Kortom die kan nooit A4 dan verdedigen? Jawel er is een uitzondering die dit beschrijft en aangeeft dat in geval de verdediger V4 niet tussen de paal en A4 kan komen het toch verdedigd is zolang V4 wel aan alle andere criteria van verdedigen voldoet.

Van belang als verdediger:

 1. zodra de aanvaller A1 zich beweegt (bal mag nog in zijn handen zijn) mag je de vrije worp cirkel inlopen. Meest logisch is dus dat zodra A1 zich beweegt de verdediger V1 erheen rent om hem te gaan verdedigen.
 2. vaak zie je dat verdediger V2 en V3 proberen met hun armen voor de handen van A2 en A3 te “hangen” om te voorkomen dat deze de bal kunnen vangen van A1. Dat mag op zich zolang je maar ermee niet de armen raakt van A2 en A3 en je armen stil hangen. Bijvoorbeeld wat vaak mis gaat is dat de verdediger nog zijn arm omhoog slaat of als de bal is gevangen door A2 of A3 zijn hand blokkeert waardoor de hand op de bal is.  Kortom arm ervoor houden is goed maar wel stil houden.
 3. je moet een kant kiezen als verdediger links of rechts van de korf en je mag dus niet direct achter de korf staan met 1 voet links en 1 rechts
 4. het is niet toegestaan tussen de benen van je aanvaller te gaan staan, dus kruiselings. Je moet naast zijn voeten staan.
 5. de verdedigers hoeven onderling niet op afstand van 2.5 meter te staan. Die regel geldt alleen voor de aanvallers.
 6. als je het idee hebt dat je aanvaller iets fout doet, bijvoorbeeld zijn voet staat op de lijn of ze staan binnen de afstand of zoiets, roep dit dan als verdediger zodra de scheidsrechter heeft ingefloten. Wellicht heeft de scheids het wel al gezien maar indien niet dan kan dit net helpen om hem te overtuigen dat hij de vrije worp direct weer moet affluiten.


Maar wat nu als en de verdediger en de aanvaller een fout maken?
Het kan voorkomen dat de verdediger en de aanvaller als de scheids heeft ingefloten allebei verkeerd staan. Bijvoorbeeld er staat en een verdediger en een aanvaller op de lijn van de vrije worp cirkel. In dit geval krijgt de verdediging een spelhervatting. De aanvaller wordt in zo’n geval als de zwaarste overtreder aangemerkt, aangezien zij de vrije worp nemen.

Je kan hogere wiskunde toepassen op de mogelijkheden en spelsituaties van de vrije worp. De basis staat hierboven beschreven. Voor de uitzoekers op http://www.knkv.nl/userfiles/competitie/Spelregels/Veelgestelde_vragen_spelregels_1_sept._2016.pdf vind je een veelgestelde vragen document van de KNKV. Vanaf pagina 188 gaan er enkele pagina’s over situaties rondom de vrije worp….. voor wie wil!

Snap je het nu? Vragen?
Via Korfbalmasterz kan je via diverse vragen eea nalopen.