De vrijwilligers: een update

Het is al weer even geleden dat we een update hebben gegeven rondom het vinden van vrijwilligers voor de vereniging. Dat betekent niet dat het stil staat. Er zijn sinds de afgelopen keer een aantal nieuwe dingen ingevuld. De meeste overigens buiten de vrijwilligerscommissie om wat geweldig nieuws is want dat betekent dat steeds meer leden zich verantwoordelijk voelen voor de vereniging en dat we elkaar daarin weten te vinden. Eigenlijk zou een commissie als de onze niet nodig moeten zijn en moeten we met elkaar immers dingen oppakken.

F bezetting
Met name in de overgang van veld naar de zaal is nieuwe opvulling (overigens zonder hulp van de VC) gevonden voor onze F teams. Bij F1 is Sam Meijer de nieuwe coach, training geven doet hij samen met Leónie Heuvelman-Bek. Bij F3 zijn Stan Kreft en Anna Huijsmans de nieuwe trainer/coaches. En helemaal super mocht er een F4 komen danwel een E5 hebben Sanne van Eijk en Sylvia Hornstra zich al gemeld om daarbij te helpen.

Voor de wedstrijden van het 1e zalen de C1 het filmen verzorgen. Meer hulp is altijd welkom.

Tevens hebben we via het nieuwe ledenformulier een aanmelding gehad waar we contact mee gaan zoeken.

De vorige lijst van mensen die wat gaan doen vind je hier en hier en hier

Wat zoeken jullie nu?
Eigenlijk is de lijst niet veel veranderd. Hieronder vind je een overzicht van de huidige behoeftes. Vooral op gebied van NIET-korfbal gerelateerde zaken zoeken we hulp en hopen we naast de leden dat ook de ouders van jeugdteams meehelpen. Mocht je dingen erin tegenkomen die je aanspreken kan je ons aanschieten of even mailen naar vrijwilligers@ijsselvogels.nl

NIET-korfbal inhoudelijk gerelateerde klussen:

 1. Materialen: materialen man/vrouw. Iemand die het hok met alle palen en ballen en overige zaken in de gaten houdt. Het veld geregeld checkt en waar nodig mensen inzet als er dingen kapot zijn of besteld moeten worden.
 2. Kantine: de kantine zoekt mensen die eindverantwoordelijk willen zijn voor het openen van de kantine op de zaterdag en afsluiten aan einde van de dag.
 3. Schoonmaakteam: tijdens het veldseizoen moet de kantine en kleedkamers schoongemaakt worden. Vaak gebeurt dat nu op een doordeweekse dag in de ochtend. Het is 2-3x per seizoen dat je wordt opgeroepen en kost ongeveer 1.5-2 uur. Schoonmaakspullen zijn aanwezig en vaak in een groep van 5-8 man/vrouwen.
 4. Financiele commissie: ondersteuning binnen de FC. We hebben iemand hiervoor die zich heeft aangemeld (M. vd Linden) maar we kunnen geen contact gegevens vinden
 5. Kantine: 1 malig: de kantine moet aangepakt worden, aantrekkelijker worden van binnen en buiten.
 6. organiseren van oefenwedstrijden, oftewel contact zoeken met andere verenigingen meestal per mail en proberen een match te vinden met andere teams. De niveaus en dagen worden vooraf door de CTZ gemeld het gaat puur om het zoeken/benaderen.
 7. Fietstocht: 1 malig: hulp bij organisatie van het juli 2018 fietstocht, waar we voor elke gefietste kilometer geld van de Rabobank krijgen. Start van de organisatie hiervan zal rond begin mei 2018 zijn en zal betekenen dingen organiseren en mensen betrekken.
 8. Kantine: de kantine zoekt vrijwilligers die bardiensten willen draaien. Je bent altijd met zijn 2en, wordt ingewerkt en het gaat om 2 of 3x per seizoen en dan 2-3 uur. Vaak op een zaterdag maar bijv ook bij dingen als schoolkorfbal.


Korfbal inhoudelijk gerelateerde klussen:

 1. ondersteunen van het wedstrijdsecretariaat bij de junioren en senioren
 2. jeugdtoernooi organiseren: wellicht is er iemand die voor zijn studie iets moet organiseren, dan zouden we graag met diegene een keer een jeugdtoernooi organiseren op veld of zaal
 3. de technische zaken commissie zoekt een voorzitter en hulp op diverse vlakken
 4. scheidsrechters die officieel KNKV scheidsrechter willen worden. We moeten als vereniging veel wedstrijden buiten de deur fluiten om aan onze verplichtingen naar de KNKV te voldoen. Dat gaat elk jaar maar net aan. We zoeken bijvoorbeeld een actieve korfballer of oud-korfballer die we met ondersteuning op pad kunnen sturen.
 5. het 5e zoekt een trainer en/of coach
 6. 1 malig: korfballessen voor kids en zoo en tijdens gymlessen van school

Wie zit er in de vrijwilligerscommissie?
Marloes Blom-Lubbers
Patrick van der Ham
Ineke Reichard
Stefan Rijkaart van Cappellen