Een update……..

De eerste helft van de veldcompetitie zit er op. De kop is er vanaf en hopelijk heeft iedereen veel plezier beleeft aan deze eerste periode. Positieve resultaten met de wedstrijd dragen uiteraard bij tot een goede sfeer binnen je team. Er is toch niets leukers dan winnen op zaterdag. Mocht het toch een keer niet meezitten, zet dan je schouders er onder, doe er een tandje bij en laat zien wat je waard bent. Blijf elkaar positief benaderen en spreek je uit als het niet naar je zin gaat.

Het schoolkorfbaltoernooi is weer een fantastische promotie geweest voor de vereniging. Op woensdagmiddag 27 september streden 17 teams tegen elkaar en s ’avonds waren zelfs 41 teams actief op ons veld. Prachtig weer, leuke wedstrijden en heel veel vrijwilligers die deze dag weer tot een succes hebben gemaakt. Laten we hopen dat we weer veel enthousiaste nieuwe jeugdleden welkom kunnen heten.

Als bestuur hebben wij ook niet stil gezeten en stond deze periode voor ons in het teken van onze eerste Algemene Leden Vergadering. Dat vraagt toch wel de nodige voorbereiding van ons als bestuur. Door de nieuwe opzet werd er ook de nodige input gevraagd van de diverse commissies. Gelukkig kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde Algemene Leden Vergadering waarbij de grote opkomst als zeer positief is ervaren. Veel leuke reacties gehad en ook opbouwende kritiek ontvangen. Laten we er met elkaar voor zorgen dat we die positieve “vibe” vasthouden. Het werkt enorm motiverend om zoveel enthousiaste leden te zien die ook de nodige vrije uurtjes in onze vereniging investeren.

De aan het begin van het seizoen opgezette vrijwilligerscommissie, blijkt een succes, er zijn al heel wat vrijwilligers aangetrokken en ze zijn nog niet klaar met het werven van mensen die wat voor onze mooie vereniging kunnen betekenen.

Vanuit de sporthal de Zuidplas kregen wij het verzoek om een lijst te overhandigen met leden die in het bezit zijn van een EHBO en/of BHV diploma. Mocht je in het bezit zijn van een dergelijk diploma of eventueel een cursus willen volgen laat het ons of de barcommissie dan even weten.

De zaalcompetitie is gestart, de periode waar de meeste mensen toch weer naar uitkijken. Bij omliggende verenigingen zie je zelfs dat de veldcompetitie wordt gezien als een grote voorbereiding op de zaalcompetitie. Om de zaterdagen in goede banen te leiden zal er weer een beroep op een ieder worden gedaan. Een zaalwacht doen, wedstrijd fluiten, team coachen. Draag je steentje bij en maak een succes van deze zaalperiode want ………………….. IJsselvogels zijn we met elkaar.

Het bestuur

Andre, Anita, Arie en Hans