In de Kerstvakantie (22 december tot 2 januari) wordt er NIET getraind. In afgelopen jaren is gebleken dat de zaal veel leegstond in de weken rondom de feestdagen en daarom is besloten de zaal niet in te huren in de Kerstvakantie. Alleen op dinsdag 30 december is de zaal ingehuurd. Van 18:00-20:00 uur zijn er clinics voor D/E en B/C, van 20:00-22:00 uur traint de selectie 1e+2e.

CTZ