veld variant nieuw

IJsselvogels naar 40×20 velden!

Afgelopen donderdag 7 mei 2015 was er een bijzondere ledenvergadering. Centraal stond de vraag of IJsselvogels nu reeds haar velden gaat aanpassen naar 40-20 afmetingen of pas later. Op de ledenvergadering waren rond de 50 leden aanwezig. Er is na een toelichting door het bestuur besloten over te stappen naar 40×20 afmetingen. Hieronder een korte uiteenzetting wat er is behandeld plus de presentatie die is gegeven.

Voorgestelde indeling
Voorgesteld wordt 3 E/F velden (24×12) en 2 hoofdvelden (40×20) aan te leggen conform deze tekening. Hierbij moeten 2 nieuwe potten geslagen worden. De KNKV heeft toestemming gegeven voor gele belijning van de hoofdvelden. De bestaande lijnen blijven liggen. De aanleg vindt plaats met behoudt van de garanties aan het huidige veld. Er is bekeken of de huidige potten vervangen kunnen worden door vierkante potten zodat deze steviger staan. Helaas is dit vanuit de KNKV niet toegestaan. Wel worden de huidige potten nagekeken zodat met name de pot rechtsvoor niet meer leidt tot scheve palen.
veld variant nieuw

Financiering
Met de aanpassing is een bedrag van rond de 14.000 euro gemoeid, een groot bedrag. De gemeente is eigenaar van de korfbalvelden in Zuidplas maar heeft aangegeven hier geen financiele mogelijkheden voor te hebben. Wel staat de gemeente toe dat de velden worden aangepast. De PRC heeft de afgelopen 3 weken contact gehad met sponsoren of zij ieder een stuk hiervan voor hun rekening wilden nemen. 13 sponsoren hebben elk 1000 euro toegezegd en IJsselvogels zelf 800 euro, waarmee de financiering en risico’s afgedekt zijn. Het is UNIEK dat dit kan met deze sponsoren, UNIEK voor een klein dorp en het geeft de betrokkenheid van de sponsoren bij de vereniging aan. De sponsors die dit allemaal mogelijk maken zijn en die de vereniging zeer nadrukkelijk bedankt:
– Global Bedden
– ICT Den Haag
– Admiraal Schilders bedrijf
– Krabbendam kadoverpakkingen
– Van Nieuwkoop Export
– Klijn Machines en gereedschappen
– De Haan Rijkaart van Cappellen Uitvaartzorg
– Profotonet
– ZIN van Bewegen
– Volvo Hooftman
– Comfort Tuinen
– View on IT
– Kaboom Vuurwerk!

Tevens is besloten een winddoek te realiseren waarop IJsselvogels deze 13 sponsoren zal bedanken voor hun sponsoring van de veldaanpassing. Hiervoor zal aan ieder A en senior lid gevraagd worden loten te verkopen voor een nieuwe versie van “Schijt je rijk”. Dit betekent dat per huisadres van A en seniorleden gevraagd wordt 49 loten te verkopen. De exacte invulling en locatie van het winddoek zal de komende tijd worden bepaald.

Stemming
Tijdens de ledenvergadering is gestemd over de voorgestelde aanpassing en financieringen hiervan. Het besluit tot aanleg en wijze van financiering is unaniem aangenomen door alle aanwezige leden. Er waren geen tegenstemmen.

Planning
IJsselvogels houdt van doorpakken. Rond begin april ontstonden de eerste concrete ideeen binnen het bestuur om naar 40×20 velden te gaan. Het is nu 7 mei, de bedoeling is dat de aanpassing nog in mei plaatsvindt en naar verwachting in de week van 18 mei. Bij voorkeur dan op woensdag 20 en donderdag 21 mei zodat de trainingen hier zo min mogelijk last van hebben. Vooralsnog is besloten de competitie uit te spelen op de huidige 60×30 velden. Dat betekent dat we in de laatste competitieweken een gemixed veld krijgen.

Presentatie
De presentatie die tijdens de ledenvergadering is behandeld is hier te bekijken.