Opgericht: 1 oktober 1963
Postadres: Zwanendreef 2, 2841 NT MOordrecht
Algemeen emailadres: info@ijsselvogels.nl

Complex:
Sportlaan 9, 2841 EB Moordrecht
Tel. clubhuis: 0182 – 373838

Belangrijke informatie
• Incasso-machtiging: downloaden

Wedstrijdsecretariaat

– Wedstrijdsecretariaat Senioren/ Junioren (A):  afmelden via je trainer, vragen via ctz@ijsselvogels.nl

– Wedstrijdsecretariaat jeugd (B-F): wedstrijdsecretariaat-jeugd@ijsselvogels.nl (geef in de mail naam, achternaam, het team en datum tijd van spelen op)
– Wedstrijdsecretariaat B-teams:     Leonie Heuvelman, tel. 06-20344456 (vrijdags na 19:00 niet bereikbaar, dus dan in dit soort late noodgevallen via de mail en zaterdagochtend bellen)
– Wedstrijdsecretariaat C-teams:     Elly Klijn, tel. 0182-374108
– Wedstrijdsecretariaat D-teams:   Olga van Zaanen, tel. 06 14179146
– Wedstrijdsecretariaat E/F teams: Anne Slob, tel, 0182-374040

Bij IJsselvogels korfballen?
• Folder IJsselvogels: downloaden
• Inschrijfformulier: downloaden

Een oefenwedstrijd tegen IJsselvogels?
• Mail naar: oefenwedstrijd@ijsselvogels.nl

Verenigingsregels
Elke vereniging heeft regels, zo ook IJsselvogels. In onderstaande stukken vind je alle regels die de vereniging hanteert om alles in het verenigingswezen goed te laten verlopen.

• Statuten IJsselvogels: downloaden
• Huishoudelijk reglement: downloaden
• Gedrags- en omgangsregels: downloaden
• Regeling vertrouwenspersoon: downloaden