Jaaroverzicht 2013

Jaaroverzicht 2013

 

Inleiding

 

Ons jubileum jaar zit er op. Een jaar om met vreugde en trots op terug te kijken. Ik las dat de redactie weer rekende op een terugblik van wat er zo binnen (en buiten ) de korfbalvereniging IJsselvogels gebeurde. Dus weer alle clubbladen doorgelezen, al waren het minder clubladen dan andere jaren. Ter voorbereiding op het digitale clubblad op 1 januari 2014 en ter besparing van kosten is voor 2013 besloten om het clubblad om de 3 weken uit te laten komen in plaats van om de 2 weken.

Een speciaal dank aan de personen die het weer mogelijk hebben gemaakt om de clubbladen bij de leden en sponsoren te krijgen. De redactieleden die op zondag het clubblad drukklaar maken, de drukker die zorgt dat het clubblad op maandag weer klaar ligt voor de verspreiders. En zeker ook de leden die voor de vulling van alle clubblad hebben gezorgd. Veel plezier tijdens het lezen van dit jaaroverzicht.

 

 

Januari

Het jubileum jaar begon met een Nieuwjaarsduik bij de pont. En ja hoor: voor een acceptabel bedrag ging de voorzitter ook te water. Een nieuwjaarsreceptie om met plezier op terug te kijken. Druk bezocht door vrijwilligers en sponsoren, waarbij velen de playback microfoon ter hand namen en mooie liederen in prachtige creaties ten gehore brachten, met Michael Jackson (Alex Oosterling) als winnaar. De miniplayback show op vrijdag voor de nieuwjaarsreceptie was ook een feest. Het plezier straalde van de kinderkopjes en men kreeg steeds meer flair om nummers op te voeren. De winnares Cecile Slingerland zong haar playback nummer van vrijdagavond op zaterdag avond live!! Het thema van de Nieuwjaarsspeech was ”Go with de Flow” . Zeker in dit bijzondere jaar. Ter voorbereiding op de ledenvergadering van oktober wordt met de commissies gesproken over het beleidsplan van IJsselvogels. Alle IJsselvogelsleden kunnen bij Karwei sparen voor IJsselvogels kleding. Omdat het fluiten van korfbalwedstrijden niet zo eenvoudig is worden in het clubblad diverse tips gegeven. De recreanten komen al weer vroeg in actie om overbodige calorieën weg te werken. Een nieuw jaar en ook een nieuw feestcommissie die direct aan de bak kon bij de nieuwjaarsreceptie. Eind januari viel er veel sneeuw, wat redelijk lang bleef liggen. Toch werd er al support gevraagd voor de Alpe d’Huzes. De vraag is of er dit jaar ook weer animo voor zal zijn. De grote clubactie wordt afgesloten met een super verkoper. Kars Kranenburg verkocht 142 loten, en verdiende een mooi zakcentje (eind van dit jaar zou jij het nog eens dunnetjes over doen).

 

 

Februari

Na een oproep meldt zich een nieuwe schrijfster om het team van “Hoe vloog de bal” te versterken. Een rubriek die in het clubblad denk ik het meest gelezen wordt. Het eerste scheidsrechters examen wordt gehouden en dan valt het toch wel tegen om de regels die je in het veld (naar je denkt) goed kent ook op papier te zetten. Van de examen kandidaten van IJsselvogels slaagt er precies de helft. (later zouden er bij het herexamen veel meer slagen). Alleen F1 is nog over in de 100% taart score. Dat wil niet zeggen dat we niet meer kampioenen zouden kunnen begroeten. Ook kampioenen maken wel eens een slippertje. Op de spellenmiddag voor de welpen werd een goede opkomst genoteerd. Geen digitale spelletjes maar gewoon de ouderwetse. Werkt ook nog steeds, gezelligheid doet ook veel. Het G team vertrok naar Maasdijk en kwam met 1 punt uit twee wedstrijden terug (1 wedstrijd gelijk en 1 verloren). Het bestuur overlegt regelmatig met de gemeente Zuidplas over de vervanging van de kunstgrasvelden wat in de zomerperiode moet gaan plaatsvinden. Dit vraagt ook voor de vereniging de nodige voorbereidingen.

 

 

Maart

Zowel D1- D2- E1- F1- F2 en F3 wordt kampioen in de zaalcompetitie en de spelers ontvangen een mooie medaille. Enkele teams missen het kampioenschap op een haar waaronder E1 en A1. Het G team ontvangt gasttrainers. “Andere spijs doet goed eten”. In het kader van het jubileumjaar wordt in de “Verlenging” een professionele Dinershow gehouden met een heerlijk diner van Hans en Tineke en Jeroen en zeer leuke theatersketches voor iedereen. Een bijzonder geslaagde avond. Nu het veldseizoen weer voor de deur staat worden schoonmaak overzichten gepubliceerd. Ook de barbezetting wordt vermeld. De jaarlijkse onderhoud dag wordt ook weer gehouden en dan blijkt weer dat zo’n dag hard nodig is om de accommodatie op peil te houden. Ter gelegenheid van ons 50 jarig bestaan worden klaverjas – dart en poker avonden gehouden. Uniek in de korfbalgeschiedenis is dat er oefenwedstrijden op het veld afgelast moeten worden door de kou. Spelen is niet verantwoord. De G- commissie organiseert een 3 tal trainingsdagen bij de Ark in Gouda met veel enthousiasme, wat overstraalde op de leerlingen. Een zeer geslaagde actie waar ik zelf een middag van heb mee mogen maken. IJsselvogelsleden gingen weer op pad voor de collecte van Jantje Beton. Terwijl alle leden van IJsselvogels muntjes sparen bij Albert Heijn ter versterking van de kas, wat ruim 300 Euro opleverde.

 

 

April

In tegenstelling tot eind maart is het in april zeer mooi en zacht weer, lekker om in het zonnetje korfbal te kijken. Ja, dat is Nederland. Het kan verkeren. De 2e helft van de veldcompetitie wordt ingeluid met een safari feest. Edwin Visser wordt voor de 2e maal vader. Door complicaties moet hij echter het hoofdtrainerschap bij IJsselvogels opgeven. Jammer. Gelukkig was Hans Klijn bereid om zijn taak voor deze competitiehelft over te nemen. Het 2e jubileumnummer wordt met een live verbinding naar Australië uitgereikt aan Hans en Gerard Klijn. De redactie van de jubileumeditie heeft zichzelf overtroffen. Een prachtig nummer wat zeker bewaard moet worden door alle leden. Ook oud Omnium voorzitter Hans Vonk en enkele oud leden waren op deze avond aanwezig. De PR stelt een aantal nieuwe shirt sponsors voor. Mooi dat deze bedrijven IJsselvogels een warm hart toe dragen. De jeugd gaat op jubileum kamp met een zeer enthousiaste kampleiding. In mei worden de verhalen over het jeugdkamp in het clubblad vermeld. Evenals vorig jaar heeft het smulpaleis van Rob&Slobje goede aftrek na de thuiswedstrijden van het 1e.

 

Mei

De junior scheidsrechters-avond is een domper. Nieuwe afspraken moeten hiervoor worden gemaakt. De commissie, die zich bezig houdt met het digitale clubblad of te wel met een nieuwe website waar het clubblad een onderdeel van wordt, is hard aan het werk en informeert het bestuur regelmatig. De planning is om de nieuwe Site op 1 oktober 2013 in de lucht te brengen. De vermelde sponsoren in april worden nader “uitgelicht in het clubblad. Met een A4tje wordt middels “wist u dat” het jeugdkamp doorgenomen. Wat ik weet is dat het een geslaagd kamp is geweest. Dit smaakt naar meer! Een flinke ziekenboeg met langere blessures, voor: Fleur – Tamara en Aniek even geen korfbal. Het is daarom goed om te weten dat IJsselvogels een wekelijks spreekuur heeft voor advies van een fysio therapeut. Nog voor de zomer worden de voorbereidingen al weer getroffen voor het nieuwe seizoen 2013-2014 door vele commissies. Ook de datum voor het schoolkorfbal toernooi op 2 oktober 2013 wordt al vermeld. Hoe zou het zijn met de video analyse van Ad Spelt voor de scheidsrechters talenten groep, zoals vorig jaar vermeld?

 

 

Juni

In de veldcompetitie worden A3 – A4 – B1 – F1 en F2 kampioen. Door het kampioenschap van B1 mochten zij meedoen aan het NK voor district kampioenen, wat een mooie 5e plaats opleverde, al hadden ze zelf op meer gerekend. In samenwerking met de gemeente Zuidplas werd op onze accommodatie de Zuidplas G-olympisch gehouden op een mooie woensdagmiddag met veel sportplezier. De recreanten gaan op tour met wisselend succes.

Juni is de maand van de seizoen afsluitingen met:

–       De schietcompetitie met als winnaars: Sijmen de Jong – Loisanne op ’t Land – Siebe Koolmees – Else Pijpers – Kevin Berghout – Casper Hofman en Jasper Marck/Hans Klijn;

–       Afsluit dag met het integratie toernooi en de financiële melkkoe: “Afscheid je rijk”. De koe scheet allen in de aanhangwagen. Toch kwam er een winnaar op een prachtige dag (letterlijk en figuurlijk).

Ook werd afscheid genomen van de kunstgrasvelden. De laatste wedstrijden werden op 8 juni 2013 gespeeld. Op 9 juni werden met een bliksemactie alle reclameborden verwijderd, zodat het verwijderen van het kunstgras op 10 juni 2013 kon starten. Voordat een ieder op vakantie gaat wordt in het clubblad nog even goed reclame gemaakt voor de jubileum activiteiten in september en oktober.

 

Juli

 

Voor IJsselvogels de vakantie maand. Al moest het bestuur wel stand-by blijven in verband met de renovatie van de kunstgrasvelden in de vakantie periode. Dat dit zo nodig was door een misser van de aannemer konden we toen nog niet bevroeden.

 

Augustus

Nog geen clubbladen in augustus. De selectie teams starten met de trainingen onder leiding van hun nieuwe trainers nl: Peter van Houwelingen – Jeroen v.d. Roovaart en Peter Bakker.

Wel veel schema’s als product van heel veel voorbereidingswerk door vele vrijwilligers. Eind augustus sluiten (door de late zomervakantie) ook aan met hun trainingen. “Het spul is weer op de wagen”, Door dat de gemeente Zuidplas onverwacht de afrastering van de velden verwijderde werd door de PR geïnvesteerd in een nieuw ophang systeem voor de reclameborden. Nu alle borden er weer geplaatst zijn heeft het een zeer professionele uitstraling. Een stimulans om de witte vlekken weer zo snel mogelijk in te vullen.

 

September

De zoektocht naar een webmaster (naast Coen Pijpers) is nog steeds gaande. De spanning voor de jubileum week loopt op en dat is te merken in het clubblad. De laatste voorbereidingen worden getroffen. Een volledige informatie is opgenomen. Tevens een oproep om nog zo veel mogelijk loten te verkopen voor de jubileum loterij. In september loopt IJsselvogels voor KiKa in het Moerhoutpark een mooi bedrag bij elkaar (wat door Sam op 1 oktober aan een vertegenwoordiger van KiKa wordt overhandigd). De oproep voor een nieuwe “wasman of wasvrouw” was snel ingevuld, meerdere reacties werden ontvangen en dat is mooi dat er zo wordt meegeleefd. De penningmeester informeert een ieder over de contributieverhoging die conform de afspraak op een eerdere ledenvergadering wordt doorgevoerd. Een nieuw seizoen, dus ook nieuwe spelregels. Deze worden in het clubblad nog eens nader uitgelegd. Dat de PR werk maakt van uitdagingen blijkt wel dat een deel van de witte vlekken nu reeds zijn ingevuld, tevens zorgen zij voor nieuwe shirtsponsors. B1 en A1 starten met de bekercompetitie. Monirah moet door haar verhuizing naar Capelle a/d IJssel haar bestuurswerk namens de G commissie beëindigen. Gelukkig blijven Monirah en Ruben nog wel bij ons spelen (een zwart shirt staat hen veel minder fraai J).

.

Oktober

Op 1 oktober 2012 werd het jubileum jaar gestart. In de week van 1 tot 5 oktober wordt het jubileum jaar afgesloten en hoe, met een clinic voor alle leden – een mooie receptie met de trekking van de loterij – het RABO schoolkorfbal toernooi – pannenkoek met limonade disco voor de jeugd en een tienkamp op de korfbal loze zaterdag met een grandioos slotfeest met vele oud leden en een ieder die IJsselvogels en warm hart toe dragen. En niet te vergeten het 3e en laatste jubileum nummer. Prachtig. De jubileum commissie heeft vele complimenten mogen ontvangen over de organisatie van de feestweek, maar dat geldt natuurlijk ook voor alle activiteiten die in het jubileum jaar zijn gehouden. Na 5 oktober werd er ook weer gekorfbald met wisselde resultaten. Op de leden vergadering was het wat minder druk dan andere jaren. Dit kwam doordat Feijenoord een bekerwedstrijd afwerkte tegen Hoek en ternauwernood kon winnen. De ledenvergadering was goed met positief kritisch opmerkingen.

In het clubblad was te lezen dat er meerdere jeugdleden van IJsselvogels gekozen zijn voor de selectie teams voor Regio Rotterdam en Zuid- West. Ook het Zelsmann Mix toernooi ter voorbereiding van de zaalcompetitie werd weer gehouden.

 

 

November

Met voorbladen uit de oude doos krijgt het afscheid van het papieren clubblad steeds meer gestalte. De rubriek “Hoe vloog de bal” wordt als overgang al op de site gepubliceerd. Wim twijfelt echter of deze rubriek in de toekomst nog wel zo veel gelezen zal worden (volgens Wim wordt het clubblad echter veel op het toilet gelezen!). Vanuit “Zin van Bewegen” wordt extra aandacht besteed aan sportblessures in de zaal. Een goede behandeling na een blessure is van groot belang (bij Ton of bij Zin van Bewegen). De spelletjes middag voor december wordt aangekondigd. Het bestuur houdt met de clubhuiscommissie een aparte vergadering over de nieuwe regels voor de horeca. Opgesteld door de gemeente Zuidplas, echter nog niet geheel naar de zin van vele (sport) verenigingen. In januari 2014 wordt het overleg vervolgd. Tevens houdt het bestuur de vinger aan de pols over de bouwactiviteiten op de weilanden naast onze accommodatie. Dit om een nieuwe boze buurman te voorkomen. Wim wil graag nieuwe welpen. Het zou en mooie start zijn in het nieuwe jaar. 6 leden van IJsselvogels doen in Capelle a/d IJssel herexamen voor het theoretische deel van het scheidsrechter examen. Resultaat alle 6 geslaagd! De rest van de aanwezigen….. gezakt!! Goed gedaan!

Kars verkocht deze editie van de Grote clubactie 125 loten. Verreweg weer de meeste loten! Een echte IJsselvogels man, al verklapte hij dat hij van het verdiende zakgeld vuurwerk ging kopen.

 

December

Door het feit dat er begin 2013 verkozen is om het clubblad om de 3 weken uit te laten komen, is het huidige clubblad het eerste clubblad in december ’13.

December: een jaar na het overlijden van grensrechter van Nieuwenhuizen. Hebben we er met elkaar van geleerd? Zonder Respect Geen Sport! Ik ben er opnieuw van overtuigd dat zinloos (sport) geweld het nooit zal winnen van de sport!

 

Nawoord

Plezierige feestdagen en tot ziens op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2014.
Ook dit jaar groeten we de  personen die IJsselvogels buiten Moordrecht een warm hart toe dragen: Hilversum – Zeewolde – Schoor enz., maar ook Spanje, Australië en de soccerclub Bulenga IJsselogels in Oeganda.

 

Henk Jan Bos