Kom op scheids!: Spelleider vs politieagent

Dit is een 3e stukje van Hans en Stefan rondom wat er gebeurt rondom het fluiten onder het mom van “Kom op scheids!”. Deze keer: ben je speelleider of politieagent, lees het 2e stukje hier

Elke week fluiten wij samen een wedstrijd en zijn we de scheidsrechters in het veld. Maar wat doe je nou eigenlijk als scheidsrechter. Wat is je taak en doel?

Sinds een half jaar hebben we ChatGPT om alle mysteries van de wereld te bevragen… tijd om dit te doen.

ChatGPT: “Wat is een scheidsrechter?”
“Een scheidsrechter is een persoon die verantwoordelijk is voor het handhaven van de regels van een sportwedstrijd en het nemen van beslissingen over situaties die zich tijdens de wedstrijd voordoen. De scheidsrechter heeft de taak om ervoor te zorgen dat de wedstrijd eerlijk en veilig verloopt en om te bepalen welke acties van de spelers wel en niet toegestaan zijn.”

Maar klopt dit wel? Is je doel als scheidsrechter wel het handhaven van de regels? Wij denken dat het wat genuanceerder ligt!

Is spelregels handhaven een doel op zich?
We willen allemaal dat korfbal attractief is. Het doel van het spel is dat er een wedstrijd wordt gespeeld waarin iedereen zijn korfbalspel kwijt kan. En exact dat zou dus ook het doel moeten zijn van de scheidsrechter. Ons doel is niet het handhaven van de spelregels. Ons doel is elke keer een wedstrijd kunnen laten spelen waarin ploegen maximaal tot hun recht komen binnen de opgestelde spelregels. Oftewel de spelregels vormen de randvoorwaarden ipv het einddoel!

Dat kan betekenen dat het spel soms botst met de spelregels. Duidelijke overtredingen waar een voordeel of nadeel uit komt fluit je af. Bijvoorbeeld lopen is lopen, een uitbal is een uitbal etc. Dat soort zaken wil je niet gaan vrijgeven. Maar komt er geen voordeel of nadeel uit de overtreding moet je je afvragen past het in de bedoeling van het spel dit af te fluiten of los ik het coachend op en gaan we door ten gunste van het spel?

Voorbeelden
Om het wat concreter te maken wat voorbeelden. De bal is voorin het veld en een verdediger geeft een lichte tik tegen de aanvaller op moment dat die naar een andere aanvaller gooit. De bal komt netjes aan, spel gaat gewoon verder. Zuiver gezien moet je dat affluiten, maar wat is het nut? Eventueel kan je als scheidsrechter de verdediger in woord en gebaar even erop wijzen dat je het gezien hebt maar het spel is er meer bij gebaat als we door gaan. Blijft de verdediger ermee doorgaan kan je altijd een volgende keer alsnog bestraffen als coachen bij die persoon niet werkt.

Een ander voorbeeld. Een rebound duel waarin de verdediger een licht duwtje geeft. De bal komt gewoon in handen van de aanvaller. Laat het spel doorgaan en probeer de verdediger weer te coachen op de overtreding.

Als je goed oplet zullen wij als scheidsrechter bij het oversteken naar een ander vak als het nodig is een speler even kort aanschieten. We wijzen hem dan bijvoorbeeld op iets wat we hebben gezien maar niet voor hebben gefloten. Ook onder de korf treden we op die manier preventief op. De speler snapt dat we het hebben gezien en dat het gedrag is dat we liever niet zien maar (nog) niet voor fluiten.

“Ja maar de schotklok dan ……???”
Sommige wedstrijden worden met schotklok gespeeld. 25 seconde om de bal minimaal de korf te laten raken. Voor de afweging spelleider vs politieagent speelt de schotklok geen rol. Ook als de klok bijvoorbeeld op 2 seconde staat en het is een lichte overtreding maar niet hinderlijk genoeg gaat het spel voor op het affluiten en terugbrengen naar 25 seconde. Als je daar wel mee zou starten waar ligt dan de grens dat je er wel voor gaat fluiten. Het spel staat voorop, de balans met handhaving van de regels komt pas daarna.

Spelleider vs politieagent
De afweging die je als scheidsrechters probeert te maken is de rol die we spelen. Zijn we meer spelleider die zorgen dat er een spel gespeeld kan worden of zijn we meer politieagent die regels handhaven. De praktijk is dat je beiden bent alleen waar leg je de nadruk. Je probeert vaak meer richting spelleider te gaan en als de ruimte vervolgens foutief gebruikt wordt kan je altijd weer richting politieagent gaan. Kortom het gaat niet altijd zoals je hoopt dat het gaat. Het is de afweging hoe kan je de spelers optimaal laten spelen zonder dat de spelregels ernstig worden overtreden en de tegenstander daarmee benadelen.

 

Jullie mening? Schiet ons gerust aan!

Hans en Stefan