s_empty

Korte extra ingelaste ledenvergadering op 17 januari 2015 om 21.00 uur!

Onderwerp: beroep tegen bestemmingsplan Brinkhorst

Zoals in een eerder nieuwsbericht is vermeld, heeft het bestuur samen met de tennisvereniging besloten tot het instellen van beroep tegen het bestemmingsplan Brinkhorst om woningbouw direct grenzend aan de sportvelden te voorkomen.

Volgens de statuten van IJsselvogels is voor zo’n besluit de goedkeuring van een algemene ledenvergadering nodig. Het bestuur wil hier geen aparte avond voor beleggen maar kiest voor een praktische oplossing. Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomt zullen we een korte ledenvergadering over dit onderwerp houden om van de leden een akkoord te vragen.

De argumenten voor het instellen van het beroep staan in het eerdere nieuwsbericht maar zijn ook te lezen in het ingediende beroepschrift dat hier te vinden is. Als er nog vragen zijn, dan kunnen deze gesteld worden aan de secretaris. Per mail ijsselvogels.moordrecht@knkv.net of telefonisch 0182-375432.