Nieuwjaarsbijeenkomst

geen alcohol onder 18
Op 11 januari 2014 is de nieuwjaarsbijeenkomst met zoals gebruikelijk aansluitend een feest.
Belangrijk om te weten dat er per 1 januari 2014 nieuwe regels zijn voor het alcoholgebruik. Geen verkoop van alcohol onder de 18 jaar. En zullen dus ook het gebruik niet toestaan.
Op het feest zullen we ons aan de nieuwe wettelijke regels houden en vragen ieders medewerking daaraan. De feestvreugde zal er niet minder om zijn!
Het bestuur
—-
Voor verdere informatie over de nieuwjaarsbijeenkomst, zie de agenda –> https://www.ijsselvogels.nl/agenda/nieuwjaarsreceptie-2014/