Nieuwjaarstoespraak Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht, 9 januari 2016

Geachte leden, sponsoren en belangstellenden,

Welkom op de nieuwjaarsreceptie 2016. Dank aan alle mensen die deze receptie met feestavond weer mogelijk hebben gemaakt incl. de barmensen die vanavond voor ons klaar staan. Hartelijk dank hiervoor. Ik spreek de wens uit dat we met elkaar een zeer gezellige avond mogen hebben.

Zoals ieder jaar enkele woorden op deze nieuwjaarsreceptie.

We kijken terug op wat sportief gezien een redelijk jaar was. Vele teams konden hun niveau handhaven met uitschieters, met kampioensteams (het 2e in de zaal). A1 zou in de zaal een stapje terug moeten doen, echter zijn ze met een wildcard weer in de 1e klasse ingedeeld en terecht, denk ik. (gezien de stand in de veldcompetitie).

Met trots kunnen we spreken over de wijze waarop de veld verkleiningen in de zomer van 2015 zijn doorgevoerd. Hiermee heeft IJsselvogels laten zien waarin het in staat is indien alle neuzen de zelfde kant op staan. Dat bleek op de bijzondere algemene ledenvergadering (vorig jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie) die voor deze investering is gehouden. Dank aan alle leden die aan deze realisatie hebben bijgedragen (van vrijwilligers tot sponsoren). Ik heb het gevoel dat alle leden hier, nu we een halve competitie hebben gespeeld, blij mee zijn. Buurtverenigingen kijken nog steeds met en schuin oog hoe we dit toch voor elkaar hebben gekregen.

Wat mij verder bij blijft is de ernstige blessure van Stefan van Nieuwkoop en de wijze hoe een regiovereniging waar de blessure is opgelopen hier mee om is gegaan, waarbij naar mijn mening het menselijk vlak van deze amateursport volledig zoek was.

Dit jaar is ook veel tijd gestoken in de procedures van het bestemmingsplan “De Brinkhorst”. Gezamenlijk hebben we met de tennisvereniging bezwaar gemaakt tegen de geplande afstand van woningen, ten opzichte van onze velden. Tijdens de zitting bij de Raad van Staten is door onze secretaris ingesproken. Op de dag van onze ledenvergadering op 26 oktober 2015 ontvingen wij de uitslag van de Raad van Staten, en werden wij als sportverenigingen (korfbal en tennis) in het gelijk gesteld. Met goede argumenten wordt er dus toch naar je geluisterd.

Komende week worden er opnames in en rond onze accommodatie verzorgd voordat er met de voorbelasting wordt gestart. Er zal ook een hoogte meting van het hele kunstgrasveld worden uitgevoerd. Dit omdat ons veld op een (schuim) betonnen plaat is aangelegd.

Het gebruik van de sporthal vraag regelmatig overleg met de uitbaters. Nu is dit stichting het Polderbad uit Nieuwerkerk a.d. IJssel. De contacten hiermee zijn goed. Ook het komend jaar zal de genoemde stichting het beheer op zich nemen.

Het afgelopen jaar ook veel gesproken over ons (op verzoek van de scholen) uitgestelde cadeau aan de Moordrechtse scholen naar aanleiding van ons 50 jarig bestaan. Meerdere keren hebben we overleg gehad met de schooldirectie. Enkele weken geleden hebben de schooldirecties echter besloten om geen balspelen op het schoolplein toe te staan, en een alternatief om palen op de kiss en ride zone de zetten wil de gemeente niet (wij ook niet trouwens). We beraden ons nu wat te doen. Wellicht de korfbalclown op ons terrein vervangen?

Dit jaar zijn er initiatieven genomen om de korfbal kwaliteit van onze jeugd te verhogen. Hopelijk wordt dit een proces over een lange periode waardoor de resultaten op den duur zichtbaar worden. Een mooi initiatief is “De Vrolijke vogels” die nu op zaterdag spelenderwijs met korfbal in aanraking komen. Gebleken is dat hier ruimschoots belangstelling voor is.

Ook met droeve zaken werd IJsselvogels geconfronteerd. Peter Mandersloot en Wim Slingerland Jr. als leden en Jacqueline v.d. Berg, vrouw van Gerard en moeder van Kris en Dave, die IJsselvogels mede als sponsor een zeer warm hart toe droeg, overleden op een veel te jonge leeftijd.

Het geeft maar weer, aan hoe betrekkelijk alles is. Dat we ons druk kunnen maken om vele zaken, prima maar ook weer niet ten kosten van alles. Dit gold ook voor de leden vergadering, waarin we onder andere hebben gediscussieerd over de wijze van het vergroten van de vrijwilligers groep rondom IJsselvogels. Dit mede door opmerkingen vanuit vorige (leden) vergaderingen. Opbouwende kritiek hierin is goed. We hebben gesproken over mogelijkheden, die nu meer inhoud via de bestuursvergadering moeten krijgen.

Het jaar 2015 ligt achter ons. Zonder vrijwilligers had dit niet gelukt. Dank aan al die vrijwilligers, die dit weer mogelijk hebben gemaakt.

Ik wens jullie persoonlijk en namens het bestuur van korfbalvereniging IJsselvogels het allerbeste voor 2016 , sportief op je werk of school of vrije tijd.

Henk Jan Bos