Onderhoudsdag: as zaterdag 25 maart 2017

Onderhoudswerkzaamheden aan de Verlenging 25 maart 2017

 

Zoals gewoonlijk houden we als vereniging bij de start van het veldseizoen in maart een onderhoudsdag. Deze dag staat gepland voor zaterdag: 25 maart 2017. Leden en ouders die ons hierbij willen helpen zijn van harte welkom. Zoals voorgaande jaren  krijgen alle oudere teams een onderhoudstaak die zij met hun leider(s) tot en met 25 maart 2017 uit moeten voeren. Dit kan voor of na een training  – voor of na een oefenwedstrijd, als het maar voor of op 26 maart 2016 is uitgevoerd. Zo dragen wij allemaal een steentje bij, aan het goed onderhouden van onze accommodatie. De daadwerkelijke onderhoudsdag houden we dus op 25 maart 2017. We beginnen om 9.00 uur. We rekenen op jullie.
De verdeling van onderhoudsklussen per team

 

Schoonmaken reclameborden clubhuiszijde en achterzijde: B1

Schoonmaken reclameborden tenniszijde en Weidezoomzijde: B2

Toegang pad vanaf hekwerk aanvegen: A1-A2-A3

Nis tussen clubhuis en Zuidplas schoonmaken: A1-A2-A3

Schoonmaken lichtkoepel op het dak: 5e

Schoonloopmat schoonmaken: 5e

Fusthok schoonmaken: 5e

Terras schoonmaken /stoelen / parasols plaatsen: 2e

Materiaal berging opruimen incl. lichtkap: 2e

Werkkast opruimen: 2e

Jeugdhoek opruimen: 2e

Bestuurskamer opruimen: Bestuur

Doeken schoonmaken en ophangen met PRC: PRC

Afvoer materialen naar grofvuil (met kar): 3e – 4e

Afvoer oude stoelen (met kar): 3e – 4e

Ramen schoonmaken incl. verwijderen plakband: 3e – 4e

Dak schoonmaken: Bestuur

Gevonden kleding opruimen (zie noot): Bestuur

Alle spullen uit Zuidplas: Rene/ John

Rand tussen kunstgras en tegels ontdoen van onkruid: 1e

Spinrag van plafond (stalen dakplaten): 1e

Scoreborden plaatsen: 1e / Ruud

    

Professionele klussen

Noodverlichting/armaturen nalopen en herstellen: onderhoudsteam

Verlichting toilet in kleedkamergang nazien: onderhoudsteam

Zand op kunstgras korfbaltoestel: onderhoudsteam

Diverse schilderwerken: Eddy

Hang en sluitwerk /sloten nalopen: Ruud

Onderhoud ww. installatie: Jan /Ruud

Pin app. installeren: Rob

Bedrading TV scherm netjes uitvoeren: Rob

Controle AED: Pieter

 

Noot: alle gevonden kleding ligt van 10.00 tot 11.00 uur nog in het clubhuis. Er kan dus gekeken worden of er iets van je bij zit. Daarna wordt het afgevoerd naar de kledingcontainer.

 

Henk Jan Bos