Opening ledenvergadering Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht

Geachte leden en belangstellenden
Welkom op de algemene leden vergadering 2014.

We zijn al weer een jaar verder. Een jaar na ons 50 jarig bestaan. Vorig jaar op 30 oktober zaten we nog in de roes van alle gehouden festiviteiten, met de feestelijke afsluiting op 5 oktober 2013. Maar op een roes kun je geen vereniging besturen. Zoals elk jaar enkele woorden als opening van deze leden vergadering.

Conform de gemaakte afspraak hebben we de datum van de leden vergadering zeer vroeg (begin van 2014) al op de website gezet. Dit na opmerkingen over de dag en datum van de vorige ledenvergaderingen. Dus de leden kunnen niet zeggen dat ze het niet geweten hebben.

We kijken terug op wat  sportief gezien een matig jaar. Jammer genoeg moet het vlaggenschip(selectie) een stapje terug doen. Met een vernieuwd/verjongd team wordt aan een nieuw team gebouwd en dat kost tijd. Maar met deze trainers/begeleidingsgroep heb ik daar volledige vertrouwen in.

Spraken we vorig jaar nog vol trots over de nieuwe kunstgrasvelden, en terecht, wat we toen nog niet wisten is dat het bondsbestuur als donderslag bij heldere hemel de velden wil gaan verkleinen van 30×60 mtr naar 20x 40 mtr. Een naar mijn ogen een onverantwoordelijk  en niet doordacht besluit. Als bestuur zijn wij in gesprek met het KNKV over de vragen:

  • Hoe heeft deze besluitvorming zo snel kunnen plaatsvinden;
  • Welke mogelijkheden zijn er nog om niet 12 jaar op de veldafmetingen van 30×60 mtr te moeten spelen en over enkele jaren het lachertje van de korfbalbond te worden.

Daarnaast is het bestuur in gesprek met de gemeente over:

  • De overeenkomst voor de nieuwe velden (wat hoort er wel en niet in deze overeenkomst;
  • Het nieuwe bestemmingsplan De brinkhorst. De vraag ligt nu voor: wat doen we als verenigingen nu het bestemmingsplan ter vaststelling naar de provincie is gezonden?

Het zijn randzaken die alles met korfbal te maken hebben en in de toekomst van invloed zijn hebben op onze vereniging. We proberen de erfenis niet door te schuiven naar de toekomstige bestuurders.

Ook de beschikbaarheid van kleedruimten in de Zuidplas heeft onze aandacht. De vorig jaar gekozen oplossing voor het gezamenlijk gebruik van een kleedruimte door Tumo was niet bevredigend. Nu dreigen we een kleedruimte kwijt te raken. Dit alles omdat er  bij de bouw van de sportzaal geen extra kleedruimten zijn gebouwd en de extra kleedruimten die er waren zijn verbouwd tot bergingen . Ook dit jaar kunnen we als vereniging weer beschikken over zaalruimte in Nieuwerkerk a/d IJssel. Dit geeft lucht in sporthal de Zuidplas.

 

Over de Zuidplas gesproken: ook hier houdt het bestuur de vinger aan de pols, omdat de gemeente Zuidplas plannen had om van de MF gebouw de Zuidplas een commercieel gebouw  te maken. Omdat de gemeenteraad dit plan heeft afgeschoten en het college  hun werk opnieuw moet doen. Blijft aandacht  geboden omdat het toch gaat om verdere bezuinigingen.
Sinds 1 januari 2014 werken we met digitale informatie via de website, en dat is wennen, voor de makers en lezers, dus voor iedereen. In deze ledenvergadering zal hier nog nader bij stil worden gestaan. Er worden verder plannen uitgewerkt om 2 of 3 keer per jaar toch informatie op papier uit te geven in de vorm van een mooi informatie blad, waarin de competitie schema’s worden vermeld. Op dit moment wordt een 1e nummer voorbereid.  Vast staat dat dit wel financiële consequenties heeft .

Voor alle duidelijkheid zijn we nog steeds op zoek naar een web master naast de werkzaamheden die Coen Pijpers uitvoert.

In de loop van het seizoen komen er bij het bestuur nogal eens vragen of er financiële mogelijkheden zijn  om wat met het team naast het korfballen te doen. Na overleg heeft het bestuur besloten hiervoor per senioren en junioren team en bedrag van 50 Euro  voor beschikbaar te stellen mits hier een goed voorstel aan ten grondslag ligt.

Het is goed om de  punten uit de rondvraag van de vorige leden vergadering nog aan de orde te stellen nl:

  • De vraag over een pinautomaat in het clubhuis loopt nog. Er wordt naar meerdere mogelijkheden gekeken (ook bij andere verenigingen).
  • Het gebruik van het clubhuis op maandag avond was vorig seizoen aan de orde, maar dit jaar niet. De clubhuis commissie overlegt met de tafeltennis over aanvullende regels en afspraken voor het gebruik van het clubhuis.


Het seizoen 2013-2014 ligt achter ons. Dank aan alle vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt .

Ik wens  jullie allemaal een goede leden vergadering en verklaar ik hierbij de algemene leden vergadering 2014 voor geopend.

 

Henk Jan Bos