Sponsor uitgelicht: IJsselkids kinderopvang!

1. Kunt u voor onze leden die uw bedrijf niet kennen uitleggen wat “IJsselkids” doet?
IJsselkids is een kinderopvangorganisatie waaronder kindercentrum Het Gruttonest in Moordrecht valt.
Bij Het Gruttonest worden kinderen opgevangen van 0 tot 13 jaar op de peuteropvang, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

2. Wat onderscheidt “IJsselkids- Het Gruttonest” van haar concurrenten?
Bij Het Gruttonest geven we veel aandacht aan sport en bewegen, natuur en natuurbeleving.
We hebben een natuurtuin en een moestuin en maken kinderen bewust van de seizoenen.
We hebben een gezond voedingsbeleid, en bieden veel diverse soorten fruit en groenten aan.

3 Welke relatie heeft “IJsselkids- Het Gruttonest” met IJsselvogels?
Wij sponsoren twee F teams met t-shirts. Ook komen de kinderen van de buitenschoolse opvang een paar keer per jaar een clinic volgen op het terrein van IJsselvogels.
Zo stimuleren wij kinderen om te sporten en kunnen ze kennismaken met het korfbal en vereniging IJsselvogels.

4. Waarom vindt u het belangrijk om een club als IJsselvogels te sponsoren?
Korfbalvereniging IJsselvogels probeert op allerlei manieren kinderen aan het sporten te krijgen. Zelfs de jongste groep kinderen, vanaf drie jaar, wordt al op een speelse manier balgevoel en plezier in sporten bijgebracht.
Dat is natuurlijk geweldig en daar wil een organisatie als IJsselkids graag een bijdrage aan leveren.
Kijk ook eens op https://www.ijsselkids.nl/