Omdat we in 2019 gestart zijn met de club van 50 lopen de data iets anders dan we in een volgend jaar willen. Er is bedacht dat we de volgende data gaan hanteren voor het indienen van ideeën.

eind mei vragen leden club van 50 en oproep overige leden ideeën aan te leveren
eind juli sluiting indienen ideeën
half augustus voorleggen ideeen aan leden club van 50
eind augustus bijeenkomst en stemming over besteding 2019

Kortom heb je een goed idee waar we als club van 50 voor IJsselvogels een verschil kunnen maken? Dien deze dan voor eind juli in zodat we dit aan de leden van de club van 50 kunnen voorleggen. Indienen doe je door een mail te sturen naar clubvan50@ijsselvogels.nl Je krijgt binnen een week een bevestiging van de ontvangst van je idee.

Ben je zelf nog niet lid? Dan kan je dat altijd worden via dit formulier.

Voor 2020 willen we deze data gaan hanteren:
eind januari vragen leden club van 50 en oproep overige leden ideeën aan te leveren
eind februari sluiting indienen ideeën
half maart voorleggen ideeen aan leden club van 50
eind maart bijeenkomst en stemming over besteding 2020