Stand van zaken beroep tegen bestemmingsplan Brinkhorst

Stand van zaken beroep tegen bestemmingsplan Brinkhorst [lees hier]

Hieronder weer een update van het beroep dat we samen met de tennisvereniging hebben ingediend

Waarom ook al weer beroep?

Het bestemmingsplan dat door de raad is vastgesteld maakt woningbouw mogelijk binnen 50 meter van de sportvelden (tennis en korfbal). Daar kunnen we in de exploitatie behoorlijk last van krijgen. Het speelt pas over 3-4 jaar maar vooruitzien is regeren en de beroepsmogelijkheid is maar één keer.

Samen met de tennisvereniging hebben we daarom beroep ingesteld, uitsluitend tegen die woningbouw binnen 50 meter.

Uitspraak Raad van State op ons beroep

Recent is er een uitspraak gedaan op het verzoek van Moordrechtse Milieuvereniging en Stichting dorpsbelangen om het bestemmingsplan te schorsen. Dit verzoek (‘om voorlopige voorziening’) was gedaan om te voorkomen dat de gemeente al aan de slag gaat met het bouwen van woningen voordat er in de bodemprocedure een uitspraak wordt gedaan op het beroep. Dit verzoek is grotendeels afgewezen zodat er aan de kant van de Achtbaan mag worden begonnen met de bouw van woningen.

Deze uitspraak heeft GEEN consequenties voor het door ons ingestelde beroep.

 

Wanneer komt er een uitspraak op ons beroep?

Dat kan nog wel even duren. De Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, heeft het heel druk. Het komt regelmatig voor dat er pas een zitting bij de Raad van State plaatsvindt een jaar na het indienen van beroep. Eind 2015 of begin 2016 kan het dan zomaar worden. En dan nog een paar weken/maanden wachten op de uitspraak. Kwestie van lange adem dus.

 

Geluid- en lichtonderzoek

Ook de gemeente heeft intussen door dat het raadsbesluit op het onderdeel geluid- en lichtoverlast wel heel summier (of eigenlijk niet) is onderzocht. Daarom hebben twee bureaus een onderzoek gedaan na het genomen besluit om te bekijken of woningbouw binnen 50 meter, de landelijke richtlijn, verantwoord is. Wij hebben input geleverd voor dit onderzoek en er is gemeten aan de licht en geluidinstallatie. Dit is getoetst aan wettelijke normen en opgeschreven in twee rapporten. De rapporten zijn op de website beschikbaar. Eind mei worden de resultaten aan de besturen van de tennis- en korfbalvereniging toegelicht. De gemeente wil dit natuurlijk gebruiken om aan te tonen dat woningbouw toch mogelijk is op kortere afstand.

Uit het onderzoek komt dat het licht geen probleem is met een kleine aanpassing van één van de masten. En dat geluid ook geen probleem is als de woningen op 25 meter afstand van de velden worden gebouwd, met de voorgevel naar de velden en met een weg/voetpad ertussen. De onderbouwing van deze conclusies laten nog wat te wensen over. Daar gaan we als bestuur nog op reageren.

[lees hier lichtonderzoek]

[lees hier geluidonderzoek]

Reacties zijn welkom!

Mocht iemand zijn mening over deze rapporten kenbaar willen maken of nuttige opmerkingen of vragen hebben, dan horen we die graag als bestuur. Dat kan via de mail: ijsselvogels.moordrecht@knkv.net

 

Jan Bleijenberg