Van de Voorzitter

 

Afgelopen zaterdag was het op de korfbalvelden warmer dan in de zalen, waar we vanaf deze week weer in gaan trainen ter voorbereiding op de zaalcompetitie. Een bijzonder mooie dag, al mogen we toch niet klagen over de competitie zaterdagen die we voor de 1e helft van de veld competitie achter de rug hebben.
We kijken terug op een bijzonder geslaagd schoolkorfbal toernooi, die in een ontspannen sfeer en met prachtig weer gehouden kon worden. De vele vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben gemaakt hartelijk dank. En in het bijzonder Wim Slingerland de grote motor achter dit toernooi.
Woensdag 29 oktober wordt de jaarlijkse algemene leden vergadering gehouden en het bestuur verwacht jullie daar allen. De stukken staan inmiddels op de site. De aankondigingen zijn vroeg genoeg verzorgd, dus geen excuses.
Afgelopen week hebben 3 bestuursleden de gemeenteraadsvergadering van de gemeente Zuidplas bijgewoond, dit omdat er een tweetal belangrijke onderwerpen op de agenda stonden nl:
voorbestemde zwembaden binnen de gemeente Zuidplas:

Het college van B&W heeft voorgesteld om het zwembad in Nieuwerkerk als gemeentelijk zwembad te bestempelen. De overige zwembaden moeten dan commerciële zwembaden worden (Zuidplas in Moordrecht en Korenmolen in Zevenhuizen). Indien we over een commercieel zwembad in Moordrecht praten geldt dit ook voor de sporthal en sportzaal plus overige zalen en dat raakt ons direct. De huurprijs zou dan omhoog moeten, maar de gemeente wil dan wel weer subsidie gaan verstrekken aan de verenigingen (hoe moeilijk kun je het maken). De voorzitter van het Stichtingsbestuur hield als inspreekster een zeer goed betoog, waarin het voorstel van het college onderuit werd gehaald. De politiek volgde (behoudens D66, die verdedigde hun wethouder). Kortom het huiswerk moet over en in 2015 komt men met een nieuw voorstel. Duidelijk is wel dat men op 1 januari 2016 wil bezuinigen. Wordt vervolgd.
2e Punt wat aan de orde kwam was het bestemmingsplan Brinkhorst wat naast onze velden moet worden gerealiseerd.  Jan heeft hierover al een tweetal keren ingesproken. Belangrijke bezwaren waren nog: de maximale bouwhoogte die was terug gebracht naar 17 mtr. en de aan te houden milieu zone bij de sportvelden . De ontwikkelaar wil de mogelijkheden houden dichter dan 50 mtr. van onze velden te bouwen. Het CDA en PVDA/GroenLinks hielden hun poot stijf. De rest ging overstag. Door de ontwikkelaar worden nu licht- en geluidsmetingen voorbereid om meer inzicht te krijgen in de noodzakelijke voorzieningen die nodig zijn om binnen de 50 mtr zone te kunnen en mogen bouwen. Het is nu aan ons (combinatie met de tennis vereniging) om nog verdere stappen te zetten (zienswijze indienen bij de Raad van Staten). We zullen hier een wel overwogen besluit in moeten nemen.
Ik wil de jeugd nog even attenderen op de grote clubactie. Lever je boekjes in (op Uiterwaard 99) zodat je je zakgeld kan aanvullen. Alle informatie hierover heb je een aantal weken geleden op schrift ontvangen.

 

Henk Jan Bos