Van de Voorzitter

Zoals aangegeven in het 3e bewaar magazine, hierbij de tekst van de voorzitter uit het magazine van vorig jaar. Reacties zijn meer dan welkom.

IJsselvogels een klein bedrijf

Als voorzitter van deze vereniging zeg ik regelmatig dat een korfbalvereniging als IJsselvogels een klein bedrijf is. Het grote verschil met een normaal bedrijf is echter dat dit kleine bedrijf allemaal door vrijwilligers wordt gerund. Deze vrijwilligers moeten, als we onze vereniging goed willen laten draaien, min 1 uur per lid per week in de vereniging steken. Dus dat komt neer op z’n 325-350 uur per week. Gelukkig hebben we een hoop vrijwilligers binnen onze vereniging. Wij willen u een beeld geven wat deze vrijwilligers zo allemaal doen:

Het bestuur bestaat, naast de voorzitter en secretaris, uit vertegenwoordigers van onze commissies. Hierdoor hebben we korte lijnen vanuit de commissies naar het bestuur en kunnen indien nodig snel ingrijpen of bijsturen. Het bestuur: een club vrijwilligers die naast hun werkzaamheden binnen hun eigen commissie actief zijn ook voor algemene zaken. Te denken valt aan algemene werkzaamheden en representatieve activiteiten binnen en buiten Moordrecht. Leden kijken vaak nogal zwaar op tegen een bestuurstaak. Je moet je nek wel eens uitsteken om bepaalde beleidsbeslissingen voor te stellen voor een ledenvergadering. Mijn ervaring is dat je er ook veel voor terug krijgt, van leden maar ook van bv een gemeente bestuur als je als vereniging je van de beste kant hebt laten zijn. Een goed voorbeeld hierin was de gehele organisatie van ons jubileum jaar.

Zoals gezegd heeft IJsselvogels diverse commissies, die elk op hun terrein activiteiten voor onze club op zich nemen. Indien we deze commissie een voor een benoemen zult u versteld staan van de vele activiteiten die binnen onze verenging worden uitgevoerd.

CTZ-commissie: Indien IJsselvogels zijn kerntaak, het korfballen, goed wil uit voeren is de commissie Technische zaken hier heel erg belangrijk in. Het woord zegt het al. Deze commissie doet zijn best om het korfbalspel op een zo goed mogelijke wijze te laten overbrengen op onze leden. Dit geldt zowel voor senioren – junioren en jeugdleden. Elk seizoen weer staat deze commissie voor de moeilijke taak om voor zo’n 29-30 teams trainers en begeleiders te zoeken. Leden of ouders van leden die belangeloos deze teams trainen en op zaterdag begeleiden. Daarnaast is het noodzakelijk dat het programma voor de wedstrijden in samenwerking met de korfbal bond opgesteld wordt.” Wanneer en wie spelen er thuis en wie en waar uit” . Ook de oefenwedstrijden aan het begin van de competitie (zaal en veld) worden door hun geregeld incl. de scheidsrechters die voor deze wedstrijden nodig zijn. Ook alle teams moeten elke zaterdag compleet zijn, en elke week zijn er afschrijvingen met wat voor reden dan ook. Een drietal wedstrijdsecretarissen zorgen er voor dat alle teams elke week weer compleet het veld in kunnen. Zoals gezegd is het verbeteren van de techniek van met name jeugd spelers belangrijk. Deze commissie biedt de leiders en trainers cursussen aan om hun bekwaamheid te verbeteren. Belangrijk is ook dat selectie spelers hun opgedane kennis doorgeven aan de jeugd.

Naast de vaste leden in deze commissie worden ze ook nog geholpen door leden die voor alle thuiswedstrijden van de jeugd scheidsrechters (leden van onze vereniging) indeelt. Een forse klus die elke week weer terug komt, en wat denkt u van het vervoerschema naar de uitwedstrijden. Gelukkig zijn vele –vele ouders bereid om de teams naar de uitwedstrijden te begeleiden, maar het moet allemaal wel gecoördineerd worden. Kortom een mooie commissie die nog vrijwilligers te veel heeft, dat merkt u wel.

PR-commissie: Deze commissie is voor de financiële kant van IJsselvogels erg belangrijk, Zij zorgen er voor dat naast het normale korfbalspel (dit moet kosten-neutraal via de contributies gespeeld kunnen worden), extra’s binnen de vereniging georganiseerd kunnen worden. Tevens maken zij het mogelijk dat het kunstgrasveld via de sponsorborden ook door IJssel vogels betaald kan worden (huur penningen aan de gemeente Zuidplas). Via de PR activiteiten brengen zij de naam van IJsselvogels nationaal maar ook internationaal naar buiten( bv oefenwedstrijden met neven activiteiten tegen België – Japan en Taiwan). Deze commissie heeft zich tevens 2 jaar bezig gehouden met de organisatie van het jubileum jaar. Een bijzondere en zware klus, waar voor veel waardering is. U begrijpt dat het tover woord voor deze commissie “communicatie” is. Hoe meer leden er in deze commissie zitten hoe beter alle sponsoren en instanties van informatie voorzien kunnen worden, en vele handen maken licht werk.

Financiële commissie: Aansluitend op de PR commissie kan ik de Financiële commissie noemen. Een financiële commissie die bestaat uit 5 man , met de penning meester als vertegenwoordiger in het bestuur. Deze commissie bereid het financieel beleid voor. Dit beleid wordt met onderbouwing elke twee maanden in het bestuur besproken wat kan leiden tot financiële voorstellen naar de ledenvergadering die elk jaar in Oktober wordt gehouden. Zo wordt de vinger aan de pols gehouden om onze vereniging financieel gezond te houden. En dat is in deze tijd een bijzonder klus, maar dit lukt nog steeds.

Clubhuis commissie: deze commissie houdt de accommodatie kwalitatief in stand, tevens worden barroosters voor de zaterdagen en schoonmaak roosters voor het clubhuis verzorgd. Indien elke week zo’n 330 leden de accommodatie gebruiken dan begrijpt u wel dat schoonmaak en onderhoud een belangrijk onderdeel zijn. Ook het grootonderhoud en de jaarlijks controle van de installaties (legionella) worden door deze commissie verzorgd. Dit wordt zoveel mogelijk met vrijwilligers gedaan, echter sommige installaties vragen om professioneel onderhoud. Een speerpunt van de clubhuis commissie is op dit moment de accommodatie energie zuiniger te maken. Wellicht zijn er binnen de vereniging personen die hier veel verstand of interesse in hebben. IJsselvogels is trots op zijn accommodatie en wil dit ook graag zo houden.
Voor het bemannen van de bar wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers, die onder gediplomeerde Eindverantwoordelijken er voor zorgen dat er tijdens trainingen en speeldagen, op een gezellige wijze, in het clubhuis na een training of wedstrijd geëvalueerd of communiceert kan worden onder het genot van een hapje of een drankje. Bar vrijwilligers zijn er nooit te veel. Het is leuk en dankbaar werk. Ook wordt het clubhuis met vrijwilligers schoongemaakt. Dat valt misschien niet iedereen op maar o noodzakelijk en belangrijk. Wij zijn dan ook blij dat die ook gebeurt.

Activiteiten /Feest commissie : naast het korfballen is het belangrijk dat we als vereniging ook op een meer ontspannen wijze met elkaar om kunnen gaan. Hier zorgt op gezette tijden de activiteiten/feest commissie voor. Een nieuwe en jonge club mensen die deze werkzaamheden van een wat oudere generatie kortgeleden heeft overgenomen. Mooi om te zien hoe een ieder dit weer op zijn eigen wijze doet. Ook voor de jongste jeugd wordt gezorgd en wel met spellen middagen of met een mixtoernooi voor de start van de zaal competitie (in de Zuidplas), waar Wim Slingerland de organisatie voor een groot deel voor zijn rekening neemt.

De redactie commissie: 50 jaar heeft IJsselvogels op papier communiceert als het gaat om activiteiten binnen de vereniging. Om de twee weken werd tot vorige jaar een clubblad verzorgd en wat voor een clubblad. Professionele redactie leden (vrijwilligers) en drukkers verzorgden dit clubblad, waarna op maandag avond de verspreiders op pad gingen om die gene die nog een papieren clubblad wilden hebben hiervan te voorzien. Het digitale tijdperk is niet meer tegen te houden. Ook de kosten van zo’n papieren clubblad werden steeds hoger. Daarom is besloten om per 1 januari 2014 het clubblad alleen nog digitaal uit te brengen op een geheel vernieuwde web site (het is een bezoekje waard). Het beheer van deze site vraagt specifieke kennis. Willen we deze nieuwe site, waar het afgelopen jaren door de website commissie zeer hard aan gewerkt is kwalitatief in orde houden, dan is hier extra hulp hard nodig.

Vertrouwenscommissie: binnen een club van tussen de 320 -350 leden kunnen dingen gebeuren die niemand wil. Vanuit het NOC_NSF is er zo’n 10 jaar geleden bij de verenigingen op aangedrongen om voor calamiteiten om welk vlak dan ook een vertrouwens commissie in het leven te stellen. Dit heeft IJsselvogels als een van de weinige verenigingen in de regio gedaan, waar in het begin door de pers wat lacherig over werd gedaan. Bij de commissie kunnen (jeugd) leden terecht indien er zaken gebeuren die men niet wil. Hier kan dan in vertrouwen over gesproken worden waarna deze commissie verder actie kan ondernemen. Gelukkig heeft deze commissie in de afgelopen 10 jaar zeer weinig te doen gehad (u moet dan denken aan baldadigheid bij uitwedstrijden), maar goed, er wordt wel actie ondernomen en verenigingen staan hier wel van te kijken.

G-commissie: Bijzonder is het dat IJsselvogels al meer dan 14 jaar een G team heeft. De leden met een geestelijke of lichamelijk beperking worden elke week vol enthousiasme getraind door bekwame trainers en begeleiders! Een keer in de maand spelen zij wedstrijden in toernooi vorm. Mooi is dat de trainingen op dezelfde avonden worden gehouden als vele andere teams waardoor de 16 spelers en speelsters volledig binnen de vereniging geïntegreerd zijn. Mooi voorbeeld hiervan is dat er de laatste twee jaren aan het eind van het seizoen een integratie toernooi is gehouden waar alle spelers (dus ook De G spelers) gemixed worden. Ook de jeugdteams worden zo geconfronteerd met hun mede leden van de vereniging.

Juryleden: voor een dorp als Moordecht (8000 inwoners) speelt IJsselvogels 1 op een bijzonder hoog niveau . Dit jaar 1e klasse maar de afgelopen jaren overgangsklasse. Op dit niveau is het als vereniging verplicht om bij de zaal wedstrijden van het 1e team juryleden aan de kant van het veld te hebben (3 per wedstrijd). Zij moeten de schotklok – en zuivere speeltijd bedienen en wissels regelen. De 6 juryleden hebben hiervoor een cursus van 1 avond gevolgd. Op deze wijze ben je nauw betrokken bij de wedstrijd op hoog niveau. Deze commissie is nu even in rusten maar verwacht wordt dat we deze op korte termijn weer in moeten gaan zetten.

Naast alle genoemde commissies zijn er leden nog actief die nadenken over de toekomst van de vereniging, en voostellen doet om de gehele vereniging naar een hoger niveau te tillen. Scheidrechters die elke zaterdag weer in de regio wedstrijden fluiten om zo aan de verplichtingen van het KNKV te kunnen voldoen.

Niets te veel gezegd denk ik, als jullie dit zo lezen. Door het feit dat de financiële middelen bij de overheden afnemen en taken naar de verenigingen worden doorgeschoven, merken wij dat de druk om onze vrijwilligers steeds hoger wordt, wellicht te hoog, waardoor men eerder dan gedacht toch afhaakt. Daarom willen en moeten wij de volgende vraag aan u stellen. Uw kind is als jeugdlid aan onze vereniging verbonden en heeft het hopelijk erg naar zijn of haar zin. Daarom vragen wij u, na het voorgaande gelezen te hebben, of u ons wilt helpen met al onze activiteiten bij bestuur en commissies. Al is het maar een uurtje in de week! En zo’n uurtje kan het toch niet zijn om hiervoor geen tijd te hebben. Naast dat vele taken (handen ) licht werk maken, wordt de vereniging voorzien van nieuwe inzichten op welk gebied dan ook. Ook het geluid vanuit de huiskamer (als ouders) kan dan makkelijke besproken worden. Kortom Help ons door u spontaan op te geven voor een van onze commissies of wellicht het bestuur. Wij zouden dit zeer op prijs stellen en u kinderen wellicht ook.
Bent u bereid om:
– Het bestuur de completeren of van advies te voorzien?
– Uw Pr kwaliteiten in de zetten voor onze vereniging in woord en daad?
– Het technische beleid in de CTZ door de ogen van een ouder te bezien?
– De begeleiding van ons G team te versterken, al zijn hier wel specifieke kwaliteiten voor nodig , maar alles is te leren van de huidige ervaren begeleiders;
– De financiële commissie met raad en daad bij te staan waardoor nieuw kennis en inzichten ingebracht worden’
– De clubhuis commissie te ondersteunen in onderhoudswerkzaamheden – bar of schoonmaak ondersteuning;
– Met uw IT kwaliteiten met de webmaster de nieuwe website kwalitatief op peil te houden;

Kortom: Te veel om op te noemen. Wij rekenen op u, en willen u graag met een bezoekje vereren, om uw inbreng binnen onze mooie korfbalvereniging aan te horen en op te halen.
Indien u dit doet dan zal de betreffende commissie zelf contact met u opnemen en nader kennis met u maken, zodat uw kwaliteiten voor de betreffende commissie besproken kunnen worden.

Namens bestuur,

Henk Jan Bos.