Van de Voorzitter

Veldverkleining?
De afgelopen weken heeft een aantal personen binnen onze vereniging zich bezig gehouden met de vraag of en wanneer we over zouden moeten gaan naar nieuwe veld afmetingen op onze accommodatie.

Wellicht eerst even een stukje geschiedenis:
In 2013 hebben we in overleg met de gemeente Zuidplas de kunstgrasvelden op onze accommodatie vervangen. Omdat er in het verleden wel eens door het KNKV gesproken is over het wijzigen van de veldafmetingen hebben we als bestuur in 2013 vooraf bij het KNKV gecheckt of hier nog sprake van was. In de zomer van 2013 was hier volgens het KNKV geen sprake van (bevestigd in een mail bericht). Bijzonder groot was dan ook onze verbazing dat nog geen 3 maanden later als donderslag bij heldere hemel aangekondigd werd dat per 2014 de veldafmetingen aangepast worden van 60×30 mtr. naar 40×20 mtr. (de zaal afmetingen). Hiervoor werd wel een overgangsperiode tot 2026 aangehouden.

Na deze mededeling en een gesprek met het KNKV, is contact gezocht met de gemeente Zuidplas om nader te overleggen of we hier afspraken over konden maken. Het is namelijk zo dat, indien we dit pas in 2026 doen, er veel kosten moeten worden gemaakt omdat dat twee jaar is voordat de kunstgrasvelden weer vervangen zouden moeten worden ( De gemeente Zuidplas houdt een levensduur voor de kunstgrasvelden van 15 jaar aan). Tevens zijn wij als bestuur van mening dat het spelen op verschillende veldafmetingen in de toekomst alleen maar competitie vervalsing met zich mee brengt.

Door de gemeente Zuidplas is aangegeven dat men niet wil meewerken aan deze veldafmeting wijzigingen en ook geen financiële middelen hiervoor beschikbaar wil stellen. Deze mededeling kregen we reeds in augustus 2014. We hebben ons hier de afgelopen maanden in berust. Echter we zijn nu een krap jaar verder en merken dat de genoemde competitie vervalsing nu al mee gaat spelen. Tevens kunnen we ons boos blijven maken over het onzorgvuldig handelen van het KNKV, maar dat lost nu niets meer op.

De genoemde personen binnen IJsselvogels hebben zich afgevraagd of we nu 10 jaar af moeten wachten of nu vooruit te kijken en zelf initiatieven moeten nemen om de veldafmetingen door te zetten. Dit mede om het veldkorfbal aantrekkelijker te maken en gelijke kansen in de veldcompetities te houden. We hebben hun voorstellen in de bestuursvergadering van donderdag 16 april 2015 nader gesproken en op de zelfde avond de spelers en speelsters na hun training informeel gepolst, want als we het doen dan doen we het voor de spelers en speelsters.

Tevens zal er medewerking nodig zijn om een financiële actie te houden om een deel van de noodzakelijke kosten binnen te krijgen. Naar aanleiding van de genoemde bestuursvergadering en het informeel polsen van de aanwezige leden is besloten om op donderdag avond 7 mei 2015 om 22.00 uur een bijzondere algemene leden vergadering te houden met als onderwerp: Veldverkleining.

Het bestuur nodigt een ieder hier van harte voor uit. Het plan van aanpak zal dan worden uitgelegd waar na een stemming zal plaatsvinden. Het bestuur wil graag het gekozen beleid met een ieder delen. Uiteindelijk hebben de leden het laatste woord.

Nieuwe stoelen
Na de nieuwe tafels in “de Verlenging” zijn nu ook de nieuwe stoelen besteld in de kleuren: rood – wit – zwart en blauw. De proef set is aanwezig waarin de kleur groen vervangen wordt door wit, wat een kleurrijk geheel zal gegeven en niet zal misstaan in “ De Verlenging”

Korfbalkwaliteit
In mijn vorige stuk heb ik al het een aan ander aangegeven over de initiatieven om de korfbalkwaliteit van onze jeugd teams te verhogen. Achter de schermen wordt hier al hard aan gewerkt voor het volgende seizoen. Dit geldt ook voor de activiteiten voor de jeugd aan het einde van het seizoen, en de integratie dag op 13 juni 2015 als afsluiting van het seizoen voor de gehele vereniging.

Zover is het echter op dit moment nog niet, eerst nog de nodige zaterdagen met competitie met hopelijk mooie zomerse dagen en veel speelplezier.

Henk Jan Bos
voorzitter