cat_vdvoorzitter

Van de Voorzitter

Hopelijk heeft een ieder zijn draai in het nieuwe korfbal seizoen 2015-2016 gevonden. Het nieuwe seizoen met de nieuwe veldafmetingen op ons complex. Het is goed dat we deze stap op een unieke wijze hebben gerealiseerd. Iets wat vele verenigingen jaloers maakt.
Het bewaarexemplaar nr: 3 ligt hopelijk ook weer in de krantenbak. Makkelijk om even te pakken. Tevens zijn vele belangrijke zaken hierin vermeld. Zoals ik in mijn voorwoord in dit magazine heb vermeld staat het voorwoord van het magazine Nr: 2 op de site. Hierin worden het bestuur en alle commissies nader omschreven. Dit met de bedoeling om jullie enthousiast te maken om ons te helpen met vrijwilligerswerk binnen de vereniging. Een speciale oproep aan ouders van jeugdleden om hierop te reageren. Wij wachten met belangstelling op de reacties. Positief is de reactie van de selectiespelers die Dirk Rijneveld per toerbeurt zullen gaan assisteren bij de trainingen van A1 en A2. Goed voorbeeld doet goed volgen hopen wij.

Ondanks dat het weer vorige week niet zo vrolijk was is het toch en vrolijke boel geworden met de 1e training van “de Vrolijke Vogels” Meer dan 10 kinderen werden met sport en spel vermaakt door de trainers en begeleiders. En afgelopen zaterdag 16 kinderen!! Een mooi initiatief binnen onze vereniging, met hopelijk een mooi vervolg, voor doorstroming naar de
F-jes.

Volgende week start de Grote Clubactie weer. Alle jeugdleden hebben zaterdag de 1e informatie al gekregen. Volgende week zaterdag start de verkoop van de loten. Het lotenboekje zal bij de spelerskaarten worden gevoegd. Extra loten boekje zijn op Uiterwaard 99 te verkrijgen. Hiermee kunnen jullie je zakgeld weer aanvullen. Doe je best.
Ouders wilt u de kinderen hierin steunen? Als iedereen 5 loten verkoopt wordt de kas van de jeugdcommissie weer goed gevuld, waar uw kind dan weer plezier van heeft.

Afgelopen vrijdag waren vele Moordrechtenater in Den Haag. Bij De Raad van Staten wel te verstaan. Hier werd de bodem procedure tegen het bestemmingsplan “De Brinkhorst” behandeld. Een volle zaal die tot de laatste stoel was bezet. IJsselvogels heeft samen met de Tennis vereniging een bezwaar ingediend tegen de afstand van woningen op de sportaccommodaties. De landelijke normering is een afstand van 50 mtr. vanaf sportvelden. Hier wil men dus van afwijken. Dit met de ervaringen met de buren aan de Weidezoom bij de aanleg van de sportvelden……. Ook een bewoner van de Weidezoom had hier bezwaar tegen. De Moordrechtse milieu vereniging had bezwaar tegen de bouw van deze nieuwe wijk in het algemeen (is zo’n wijk in Moordrecht nog wel nodig en moet hier hoog bouw gepleegd worden?) . De zitting duurde de gehele middag. Over 6 weken wordt de uitspraak van de rechter verwacht. Een voorspelling is niet te doen. Wel hebben de besturen van IJsselvogels en de Tennisverenigingen er alles aan gedaan om problemen in de toekomst te voorkomen.

30 September 2015 wordt weer het jaarlijkse schoolkorfbal toernooi gehouden. De voorbereidingen zijn in volle gang en de trainingen zullen ook weer starten. Ook hier zijn weer veel vrijwilligers voor nodig op allerlei vlakken. Komende week hebben we met de schooldirectie overleg over het plaatsen van de beloofde korfbalpalen op het nieuwe schoolplein van de brede school.

Het bestuur vraag alvast aandacht voor de algemene leden vergadering op woensdag 28 oktober 2015. Deze datum staat al het hele jaar op de site vermeld, dus het kan niet zijn dat je het niet wist. Wij rekenen op velen, juist om al die vrijwilligers binnen onze vereniging de plek te geven die men verdiend, met verwijzing naar de site over het vrijwilligerswerk binnen onze vereniging.

Henk Jan Bos