Van de Voorzitter

Waanzinwaanzin! Dat waren mijn gedachten op zondagmorgen 8 december 2013 om 4.00 uur s’nachts toen ik terug naar huis reed na een inbraak melding in de “Verlenging” om 3.00 uur. Doe je het hier nu allemaal voor?. Zoals gezegd kwam er om 3.00 uur een melding van inbraak op meerdere plaatsen in de “Verlenging”, dan weet je al hoe laat het is, dat is geen spin of muis en werden er geen sinterklaaspakjes gebracht. Bij aankomst stond een geforceerde deur open. De keukendeur was er volledig uitgetrapt en de ruit naast de deur van de bestuurskamer kapot geslagen. Veel schade dus. De politie was ook snel ter plekke. Het wachten is nu nog op de camera beelden van de camera’s rond de “Verlenging”. Dank voor de personen die zondag mee hebben geholpen het geheel weer toonbaar en afsluitbaar te maken. Zo ver we nu kunnen zien is er niets weg. Maandagnacht was “ IJsselweide” aan de beurt…..!

Het is dan toch echt zo ver. Het laatste papieren clubblad voor IJsselvogels. En wat voor een clubblad. Het is een waardig afscheid. Wellicht nog eenmaal de reden van dit besluit. Het papierenclubblad drukt zwaar op de begroting van IJsselvogels. Tevens merk je dat vele leden het clubblad alleen nog digitaal lezen. Het bestuur heeft bewust zo lang mogelijk gewacht om over te schakelen terwijl vele verenigingen om ons heen dit al jaren hebben gedaan. Jaap (Rook), ik ben er van overtuigd dat je het drukwerkzal gaan missen. Er zijn vele – vele uren voor je in gaan zitten, al diemaandagen in de “Verlenging”. IJsselvogels is je veel dank verschuldigd voor al dit werk. En hopelijk mogen we bij voorkomende gevallen nog een beroep op je doen. Dit geldt ook voor Dirk Rijneveld Sr., die je in voorkomende gevallen verving. Hartelijk dank Dirk.

Dank ook aan de redactie die jaren een clubblad op hoog niveau verzorgde en dat alles niet op de makkelijkste tijden in de week ( op zondag middag – avond, zodat het clubblad op maandag gedrukt kon worden). Dank ook voor de adviezen die jullie gaven aan de leden die voor de kopie zorgde. We zullen jullie en de adviezen missen. Rene dank voor het wegbrengen van de clubbladen naar de verspreiders in de wijken. De verspreiders: stille werkers voor de club. Dank voor (en dit geldt voor de meesten) het vele jaren verspreiden van het clubblad.

Zoals jullie weten zoeken we naast Coen Pijpers nog steeds naar een Webmaster. (er zit wel heel veel ervaring bij de mensen die ik net genoemd heb).

De laatste wedstrijden voor 2013 zijn/worden gespeeld. Een mooi jubileumjaar voor IJsselvogels zit er op. In het jaaroverzicht is getracht om jullie geheugen op te frissen. Hierin is een greep van de vele gebeurtenissen weergegeven. Veel lees plezier in dit kerstnummer.

Verder wens ik een ieder een zeer fijne tijd toe, met rust – ontspanning – feestelijke momenten en mooie kerstgedachten. Op naar 2014. Ik hoop jullie allen te ontmoeten op de nieuwjaarsreceptie op 11 januari 2014 in een hopelijk herstelde“Verlenging”.
Henk Jan Bos

voorzitter