Van de Voorzitter

Van de Voorzitter

De zaal competitie vordert gestaag, De punten gaan tellen. Ik hoop dat een ieder het beste er uit haalt. Opvallend dat het weer zo zacht blijft. Indien de winter dit jaar erg laat in gaat vallen kan dit wel weer eens gevolgen hebben voor de voorbereiding op de 2e helft van het veld seizoen (net als vorig jaar).

Op 13 januari 2014 hebben Jan Bleijenberg en ik de bijeenkomst over de wijzigingen van de drank en horeca wet in de gemeente Zuidplas bijgewoond. Er komen wijzigingen c.q regels voor schenktijden in kantines van sportverenigingen. Zo het er nu naar uit ziet gaan we hier als sportverenigingen met de gemeente wel uit komen. Het voorstel is om met bloktijden te gaan werken. De gemeente werkt dit voorstel nu uit zodat dit in de raad behandeld kan worden.

Vorige week heeft Jan Bleijenberg namens IJsselvogels en de tennisvereniging ingesproken tijdens de commissie vergadering bij de behandeling van het bestemmingsplan “ de Brinkhorst “. Dit is het bestemmingsplan achter onze accommodatie (vijf akkers). Ons bezwaar is dat er woningen dicht op de sportvelden zijn gesitueerd en 1 boze buurman vinden wij wel genoeg.

Nog meer gemeentenieuws: a.s vrijdag praten we met de gemeente over de afronding van de harmonisatie voorstellen voor onze accommodatie. Dit traject loopt al even. Hopelijk kunnen we dit nu snel afsluiten.

Tevens is door de gemeente Zuidplas gevraagd om op woensdag 19 maart onze kantine te mogen gebruiken als stembureau voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit omdat de voetbal kantine op dit dag bezet was. Inmiddels hebben we hier nadere afspraken over gemaakt. Omdat je zelf mag kiezen waar je in de gemeente Zuidplas stemt, zou je voor dit vertrouwde adres kunnen kiezen. Belangrijk is dat je wel gaat stemmen!

A.s woensdag is er een informatieavond over de overdracht van de exploitatie van de Zuidplas. Zoals jullie weten stopt Sportfondsen op 15 februari 2014 met de exploitatie van de Zuidplas. Zoals het er nu naar uit ziet zal het “Polderbad” uit Nieuwerkerk de activiteiten overnemen. We gaan het aanhoren.

Op zaterdag 15 maart houden we onze onderhoudsochtend. Afgesproken is om vooraf een overzicht te publiceren zodat je kunt zien wat er moet gebeuren en je je hier voor in kunt zetten. (van 8.30 uur tot 13.00 uur). Het is voor een ieder belangrijk dat het onderhoud van onze accommodatie in orde blijft. Daar heeft iedereen plezier van. Dus zorg dat je er bent!

Nog een opmerkelijk bericht van het KNKV. Vanaf het seizoen 2014-2015 (veldcompetitie) worden de wedstrijden van jeugd en senioren op een veld met afmeting 20×40 mtr. gespeeld. Dat is lekker…..! Vorig jaar om deze tijd hebben wij expliciet bij de bond geïnformeerd of hier op korte termijn sprake van zou zijn. Dit i.v.m de aanleg van de nieuwe velden. Toen was daar geen sprake van!  Tot en met 2026!! Kan je op afm. 20x 40 mtr. of de oude afmeting van 30×60 mtr. spelen. Hier zal het laatste woord nog niet over gezegd zijn (lijnen wijzigen en paalpotten verplaatsen en dan over zo’n lange tijd!). Komende bestuursvergadering zal hier binnen het bestuur over gesproken worden. Suggesties van jullie kant zijn natuurlijk welkom.

De gemeente Zuidplas houdt ook dit jaar weer een avond voor de vrijwilligers binnen de gemeente Zuidplas en wel op 22 maart 2014 in Dorpshuis Swanla. De vrijwilligers moeten zich voor 7 maart 2014 opgeven. Dit kan via het bestuur van IJsselvogels, omdat we het aantal vrijwilligers via een aanmeldingsformulier op moeten geven. Dus voor alle vrijwilligers van IJsselvogels: heb je zin in een gezellige avond geef je dan op via het bestuur.

 

Henk-Jan Bos