Van het bestuur….

Afgelopen periode is er vaak aan ons gevraagd ‘hoe staat het nu met het nieuwe bestuur?’. We willen jullie graag via deze weg informeren, dat dit proces goed loopt en dat we in de afrondende fase zitten met betrekking tot de formatie van een nieuw bestuur.
De overdracht van een aantal onderwerpen loopt zoals bijvoorbeeld de rookvrije vereniging en het verplicht stellen van een aantal taken binnen de vereniging.
Binnenkort zullen we de uitnodiging doen voor de speciale ledenvergadering, welke rond begin juni zal gaan plaatsvinden om de overdracht te bekrachtigen en de ‘hamer over te dragen’.


Anita, Arie, Hans en André