vanhetbestuur

Van het bestuur…..

Het seizoen is weer begonnen en de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie is al weer achter de rug met helaas wisselend resultaat. Maar de competitie is nog jong en alles kan gelukkig nog veranderen! Het bestuur is ook weer uit de zomerslaap ontwaakt en is begonnen met een terugblik op het vorige seizoen. En als belangrijkste resultaat is in ieder geval te melden dat het er op lijkt dat we vorig seizoen zonder het begrote verlies (- €2.000,-) hebben afgesloten en dat we kosten neutraal zijn uitgekomen en dat is zeer goed nieuws. Arie zal tijdens de ALV de definitieve cijfers bekend maken maar deze opsteker wilden we toch al vast communiceren. Dit resultaat is mede tot stand gekomen door een zeer succesvolle Rabobank fietstocht waarbij we met zijn allen €1.945,- bij elkaar hebben gefietst en door het heerlijk zonnige weer ook de baromzet nog flink hebben kunnen spekken. Daarnaast waren er helaas ook weer tegenvallers in de vorm van een kapotte vriezer en scorebord. Maar deze zijn vervangen door nieuwe apparatuur (mede door additionele sponsoring waarbij het scorebord in dit seizoen als investering wordt opgenomen). Ook onze scheidsrechters hebben hun steentje bijgedragen afgelopen seizoen door boetes van de KNKV te voorkomen. Voor diverse teams is na hard werken door de PRC nieuwe sponsors gevonden en dat geeft hoop dat we deze lijn het volgende seizoen verder kunnen voortzetten maar daar moeten we hard aan blijven werken.

De teams zijn weer bekend gemaakt door de CTZ en hier zijn voor iedereen weer coaches gevonden om de trainingen en wedstrijdbegeleiding mogelijk te maken. Ook een nieuwe trainer voor ons eerste is gevonden. En zoals altijd heeft dit weer de nodige kopzorgen en zweetdruppels veroorzaakt bij de CTZ leden maar is het resultaat gelukkig ook daar. De clubhuis commissie heeft haar eerste overleg al weer gevoerd en gaat de komende periode veranderingen doorvoeren om de omzet nog verder te laten stijgen. Belangrijk onderdeel daarin wordt voor dit seizoen de aanschaf van een nieuw kassasysteem welke door het bestuur is goedgekeurd waarmee we veel beter kunnen vastleggen wat we verkopen en hoeveel. Daarnaast wordt de inkoop en het voorraad beheer met de nieuwe kassa veel makkelijker.

De feest commissie heeft haar eerste jeugd en volwassenen feest ook al weer achter de rug maar heeft helaas te kennen gegeven dat zij het stokje aan het einde van het seizoen willen gaan overdragen aan anderen. Ik hoop dat zij ons gaan helpen om opvolgers voor zichzelf te gaan vinden! En daarmee snijden we eigenlijk ook wel het grootste zorgenpunt aan voor het lopende  seizoen.

We hebben echt meer mensen nodig die ons gaan helpen om de verenging te laten functioneren en voortbestaan. Heel veel activiteiten worden ontplooit maar vaak zijn het toch dezelfde gezichten en schouders die daar hard aan werken en dat baart ons als bestuur grote zorgen. Insteek is en blijft vanuit positiviteit dat we mensen actief gaan zoeken en vragen ons te helpen zonder hier met verplichtstellingen en financiële sancties invulling aan te geven.  Maar dan moeten die mensen wel gevonden kunnen worden en bereid zijn om mee te helpen. Er zijn in diverse commissies nog gaten en barvrijwilligers en eindverantwoordelijken kunnen we altijd gebruiken. Wil je eenmalig helpen met het organiseren van een gezellige avond of evenement (o.a. avondvierdaagse, sinterklaas, Rabo fietstocht) ook hier kunnen we (vele) extra handen gebruiken. Eerder is op site al een oproep gedaan voor scheidsrechters ook hier kunnen we versterking gebruiken. Geef je op bij vrijwilligers@ijsselvogles.nl of benader één van de commissie- of bestuursleden als je mee wil helpen. Daarmee houden we IJsselvogels met elkaar gezond!

Komend seizoen zullen verder in het teken staan van het verder formuleren en implementeren van de gedragsregels  en deze op een prominente plek weer te geven. Ook zullen we ieder lid gaan benaderen voor de wet AVG om toestemming te geven om hun gegevens op te slaan en op onze websites foto’s te kunnen plaatsen van onze activiteiten. We zijn druk bezig met het NOC/NSF – Rabobank om ideeën concreet te maken voor meer ledenwerving en staat er een jubileum schoolkorfbal toernooi op de planning op 3 oktober (Wim rekent op ons allemaal op hierbij te helpen!). De Rabobank fietstocht zal er ook dit jaar weer zijn en ondanks het mooie bedrag heb ik ook veel gezichten van leden gemist en moeten we dat dit jaar nog beter kunnen doen. Met andere woorden we hebben weer een druk jaar voor de boeg! Tenslotte willen we alle teams veel succes maar vooral ook plezier wensen dit veldseizoen. En vergeet niet dat we IJsselvogels met elkaar en door elkaar zijn en moeten blijven!

Anita, Hans, Arie en André