vanhetbestuur

Van het bestuur….

Grote trots overviel ons, dat er zo veel mensen aanwezig waren bij de Algemene Ledenvergadering van woensdag 31 oktober in onze Verlenging. Door commissies en bestuur is daar uitleg gegeven, over de werkzaamheden van afgelopen seizoen en de plannen voor het komende seizoen. Er waren levendige discussies, over datgene wat werd gepresenteerd en vragen vanuit aanwezige leden. De ALV was daarmee niet alleen druk bezocht, maar ook een graadmeter over de grote betrokkenheid binnen de vereniging. Dat geeft ons als bestuur ook weer de energie om door te gaan met de bewegingen, die we aan het inzetten zijn.

Iedereen die meegeholpen heeft aan de voorbereidingen en mooie presentaties bedankt!

En uiteraard ook voor alle aanwezigen dank voor de inbreng! Wij hopen bij de volgende ALV weer op dezelfde inbreng, aanwezigheid en betrokkenheid vanuit onze vereniging.

De notulen en presentatie en zullen op korte termijn worden gedeeld via de website.

Anita, Arie, Hans en André