0

Vrijwilliger in beeld: Ruud Pijpers

Vertel ons kort wat over jezelf?
Mijn roepnaam is Ruud en aansluitend met achternaam Pijpers, Getrouwd met Nizetta en wij zijn de gelukkige ouders van Coen en Else. Wij wonen tot vandaag de dag op de Scholeksterhof in Moordrecht.

Sinds wanneer ben je bij de vereniging betrokken als vrijwilliger?
Een exacte datum is mij niet precies bekend, wel dat er al vele jaren voorbij zijn gegaan waarbij ik vrijwilliger ben, het getal zal in jaren wel voorbij de 10 gaan, maar ja plezier kent geen tijd.

Welke vrijwilligerstaken doe jij voor de vereniging?
Een aantal zaken zoals: barcommissie, onderhoud van het gebouw, recreanten groep behalve training geven hierbij, bardienst en verder vele randzaken die voorkomen in de vereniging

Wat levert vrijwilliger zijn bij IJsselvogels je op en wat kost het je?
Veel plezier en vele contacten die je opbouwt of onderhoudt met kennis en hulp die je kunt delen tot een mooi resultaat voor de vereniging of voor jezelf.

In bepaalde delen van het jaar kost het je natuurlijk wel wat tijd, maar dit maakt het  voor de mensen weer gemakkelijk om de sport uit te kunnen oefenen.

Het is fijn om soms een mooi en dankbaar woord van waardering van de mensen van IJsselvogels te krijgen.

Wat is je mooiste herinnering aan / met IJsselvogels?
De tijd na het trainen met de recreanten wat tot in de late uurtjes doorging en een hechte groep maakte.  Ook de afsluitdagen aan het einde van een seizoen met alle leden een mooie saamhorigheid geven.