Weer 8 BLS mensen erbij dankzij Pieter Blonk en Rabobank Gouwestreek!

Vorig jaar heeft de ledenraad van het Rabofonds een aanvraag beoordeeld vanuit onze vereniging en KV IJsselvogels een bedrag toegekend om een AED cursus te geven, waarbij de kosten voor de cursus en aanschaf van een “echte” reanimatie pop zouden worden vergoedt door Rabobank Gouwestreek.
Afgelopen maand heeft Pieter Blonk als Defibitech Lifeline trainer 2 avonden Basic Life Support (BLS) training gegeven. Tijdens de 2 avonden werd een reanimatiecursus gegeven en werd ook de werking van de AED doorgenomen. Ook zaken als hoe te handelen bij een verstikking en de stabiele zijligging werden behandeld. Het is belangrijk zeker bij sport dat er steeds meer mensen bijkomen die weten hoe te handelen op dit soort punten.
Hierbij willen wij als vereniging, naast Pieter Blonk, ook de firma eFBe Beveiligingen bedanken voor het beschikbaar stellen van de trainingsruimte binnen het bedrijf en de verzorging tijdens de avond(en).
Ook komend seizoen zal Pieter een cursus gaan plannen, hou de website hiervoor in de gaten of schiet Pieter even aan.

De volgende personen hebben dit keer hun diploma gehaald:
Diana Klerks
Lieke Verstoep
Saskia Rijkaart van Cappellen
Patrick van der Ham
Daan de Looff
Bas de Wilde
Pieter Blom
Stefan Rijkaart van Cappellen

Vanuit de A3 deed ook Lotte RvC mee aan de uitleg door Pieter.