cat_nieuwswim

Update: zaterdag 20 juni: de Lageloop voor B, C, D en E

R A B O B A N K    L A G E L O O P   –   Z A T E R D A G   2 0   J U N I   2 0 1 5
Op zaterdag 20 juni houden we weer voor alle jeugdleden van E6 t/m B1 (van 8 t/m 15 jaar) de Rabobank Lageloop. Het woord zegt het al, een prestatieloop rond het halve Lage. Vanaf ons clubhuis linksaf de Weidezoom op, vervolgens linksaf de Middelweg op, halverwege de Middelweg (bij de Krom) linksaf over de Oude Spoorbaan om dan linksaf via de 4e Tochtweg over het bruggetje weer bij ons clubhuis te finishen. De afstand is ongeveer 3 km.

Onderaan vind je een deelnamestrook waar je vader of moeder de tijd op moeten invullen die zij denken dat jij over het halve Lage loopt. Deze deelnamestrook moet je uitknippen en bij aanmelding in het clubhuis aan Wim Slingerland (s.slingerland@planet.nl en/of
Tel. 0182-375756) geven,. Tevens moet je bij aanmelding € 2,50 betalen. Dit houdt niet in dat je die € 2,50 kwijt bent want met het lopen kun je heel wat terug verdienen. Stel nu dat je vader of moeder opgeschreven heeft dat je 15 minuten over de afstand doet. Nu blijkt dat je 14 of 16 minuten over deze afstand loopt. Dit betekent dat de J.C. (Jeugd-Commissie) 2 x ½ minuut = 2 x 50 cent = € 1,00 mag houden en dat de lopen € 1,50 terug krijgt. Elk gedeelte van een halve minuut kost de lopen € 0,50 met een maximum van de ingelegde een al betaalde € 2,50.

Het is verboden een horloge, stopwatch, telefoon of ander hulpmiddel mee te nemen. Merken we dit dan ben je de € 2,50 in zijn geheel kwijt.

Voor de nummers. 1, 2 en 3 hebben we in elke leeftijdsgroep (E, D, C en B, dames en heren apart) een mooie beker en voor alle deelnemers(sters) uiteraard een vaantje.

Alle leiders en leidsters worden verwacht als hun team aan de beurt is om te lopen, hetzij bij de tijdwaarneming, hetzij bij het begeleiden bij het lopen (lopend of op de fiets). Willen de overige leden en/of ouders die een keertje mee willen lopen en/of fietsen dit van tevoren aan mij doorgeven. Het is de bedoeling dat er iemand voorop fietst, tussenin 2 lopers en/of fietsers om de kinderen aan te moedigen en nog een fietser achteraan als een soort bezemwagen. Wie biedt zich aan?

Vertrektijden:

9.30 uur             vertrek jongens E + D teams, dus E6, E5, E4, E3, E2, E1, D3, D2 en D1

10.00 uur             vertrek meisjes E en D teams, dus E6, E5, E4, E3, E2, E1, D3, D2 en D1

10.30 uur             vertrek jongens C en B teams, dus C4, C3, C2, C1, B2 en B1

11.00 uur             vertrek meisjes C en B teams, dus C4, C3, C2, C1, B2 en B1

Alle jeugdleden worden verwacht om aan de Rabobank Lageloop deel te nemen !!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Deelnamestrook:

De vader of moeder van

…………………………………. denkt ………. min. en ………. sec. als tijd.
…………………………………. denkt ………. min. en ………. sec. als tijd.
…………………………………. denkt ………. min. en ………. sec. als tijd.
…………………………………. denkt ………. min. en ………. sec. als tijd.

Deze deelnamestrook inclusief € 2,50 inleveren voor de start bij Wim Slingerland in het clubhuis.

————————

Vervolg de Rabobank Lageloop.

Ik zat me af te vragen welke tijd ik voor Cécile en Benjamin in zou moeten vullen die ik denk dat zij over het halve Lage zullen lopen ……. geen flauw idee zeg ik eerlijk.

Ik heb er een clubblad uit 2005 bij gepakt met de eindstanden van toen. Er liepen toen 77 kinderen mee met de Lageloop. Zowel bij de meisjes als bij de jongens werd er een nieuw record gelopen, Henk ten Hove liep 10.36 min. Bij de meisjes liep Yael den Hertog met 14.25 min. een nieuw record maar dat record zou het jaar erop sneuvelen.

Wat waren in 2005 de tijden van de winnaars, de gemiddelden en de verliezers:

E-jongens – winnaar Aron de Zwart in 15.01 min.  gemiddelde 16.30 min., verliezer 22.54 min.
E-meisjes – winnares Kimberley Verbeek van Mourik in 14.34 min., gemiddelde 17.30  min., verliezer
21.10 min.
D-jongens – winnaar Gert-Jan Bleijenberg in 13.41 min., gemiddelde 16.00 min., verliezer 19.56 min.
D-meisjes – winnares Denise van Kerkhof in 14.31 min., gemiddelde 17.00 min., verliezer 19.39 min.
C-jongens – winnaar Tobias v.d. Kroef in 12.02 min., gemiddelde 14.00 min., verliezer 19.49 min.
C-meisjes – winnares Yael den Hertog in 14.25 min., gemiddeld 15.00 min., verliezer 16.40 min.
B-jongens – winnaar Henk ten Hove in 10.36 min., gemiddeld 13.30 min., verliezer 17.06 min.
B-meisjes – winnares Annelies van Vuuren 15.37 min., gemiddeld 16.00 min., verliezer 16.29 min.

Ik hoop dat iedereen nu een klein beetje een idee heeft welke tijd hij/zij voor haar zoon en/of dochter moet invullen al blijft het altijd gissen want als je onderweg die man met de hamer tegen komt dan kan dat zo enkele minuten schelen.

Tot zaterdag 20 juni,
Wim Slingerland.