Het bestuur van IJsselvogels bestaat momenteel uit de volgende personen:

André van Grieken – voorzitter
Nicolaas Beetslaan 7
2841 EJ Moordrecht
Telefoon 06 – 39779909

Arie van der Vliet – penningmeester
Telefoon: 0182 559508

Anita Vink – algemeen bestuurslid/ communicatie
Telefoon 06 – 23072100

Hans Klijn -algemeen bestuurslid/ technische zaken
Telefoon 06 – 22396246

Algemeen e-mailadres bestuur: bestuur@ijsselvogels.nl