De vertrouwenscommissie van IJsselvogels wordt gevormd door 2 personen (met 1 vrouw en 1 man). Zij zijn aanspreekpunt voor leden of voor personen direct verbonden met de vereniging (bv ouders) die een klacht of probleem willen voorleggen die moeilijk of lastig te bespreken is via de directe kanalen (trainer, commissies of bestuur). Denk hierbij aan mogelijk ongewenst gedrag of gevoelig liggende persoonlijke kwesties.

De vertrouwenspersonen zijn er specifiek om de melder van een probleem bij te staan. Zij kunnen de melder adviseren over de mogelijk te nemen stappen die de melder kan ondernemen. Ook kunnen zij indien nodig verwijzen naar de juiste gespecialiseerde instanties. Dit gebeurt op vertrouwelijke basis en dit betekent dat de vertrouwenspersonen een onafhankelijke positie innemen t.o.v. het bestuur en de rest van de vereniging. Zij leggen dus geen verantwoording af naar het bestuur over lopende of afgeronde trajecten.

Mocht het de wens van de melder zijn om de klacht of het probleem binnen de vereniging te melden of te bespreken, dan kunnen de vertrouwenspersonen de melder hierbij ondersteunen door samen met de melder het gesprek aan te gaan.

De 2 huidige leden van de vertrouwenscommissie zijn:

– Peter Sinot 06-31918331 mail famsinot@kpnplanet.nl
– Sandra Sinot 06-12682968 mail sandrasinot@kpnmail.nl