s_empty-744x300

Op woensdag 26 oktober 2016 is er weer een ledenvergadering gepland. Om 20.00 uur in de Verlenging. Daarbij komen o.a. aan de orde de verslagen van commissies, (her)benoeming van bestuursleden, financieel jaarverslag van het afgelopen seizoen, begroting voor het seizoen 2016-2017 en nog meer. Noteer vast in je agenda. De definitieve agenda volgt nog op de site.