katja

Mei 2018. Nog een paar wedstrijden en dan zit het seizoen erop. Als CTZ zijn wij druk bezig met de teamindelingen en het zoeken en vinden van trainers. Voor mij als nieuwe voorzitter de eerste keer en ik blijf mij verwonderen. Verwonderen over het feit wat een gepuzzel het is om ieder spelend lid in te delen in een team met de juiste leeftijdsverdeling, een evenwichtige verdeling in sterkte en natuurlijke geslacht. Alleen dat is al een enorme opgave. Vul dit aan met alle wensen van spelers en in sommige gevallen zelfs ouders en alle variabelen lijken bekend. Het is onmogelijk om aan een ieder zijn wensen tegemoet te komen. Hoe graag we dit ook zouden willen maar dit kan gewoonweg niet. Komende weken zullen we de laatste hand leggen aan de indeling en hopen we dat een ieder tevreden zal zijn of dat mensen begrip hebben voor de keuzes die we moeten maken. Dan de trainers en coaches. Gelukkig worden er mooie stappen gemaakt en hebben we trainers voor de selectie en voor de A1. De rest is nog onderwerp van gesprek op dit moment. Trainen en coachen kost veel tijd, dat beseffen wij ons terdege. Maar daar waar gesport wordt zijn trainers en coaches nodig. Ik word erg blij van het enthousiasme wat leden hebben als zij aangeven dat zij willen helpen. Super! We denken ook aan een model waarbij enkele “oud gedienden” een team adopteren en daar de trainers en coaches begeleiden (train de trainer). Zo kunnen onze “jongere” trainers begeleid worden en zichzelf goed ontwikkelen. We hebben de puzzel zeker nog niet af en ons streven is eind volgende week maar daarbij hebben we jullie hulp echt nodig. Dus mocht je nog niet benaderd zijn door bijvoorbeeld Marina of mij maar wil je wel iets kunnen betekenen laat het ons dan deze week weten.

Als laatste wil ik nog een verwondering met jullie delen en dat is het benaderen van spelers door omringende verenigingen. Vroeger bestond er zo iets als een “gentlemen’s agreement” dat je dat niet deed bij elkaar. Maar nu lijkt alles te mogen. Oud spelers die nu trainer zijn en jeugdleden en trainers van IJV benaderen….oud trainers die spelers benaderen..Erg jammer! Moeten wij dit voorbeeld gaan volgen of uitgaan van onze eigen kracht? Een mooi vraagstuk om eens over na te denken….

Groet namens de CTZ Katja