s_empty-744x300

K.V. IJsselvogels gaat verder met huidige (externe) trainers en coaches

 

De Commissie Technische Zaken (CTZ) die verantwoordelijk is voor het technische beleid binnen de vereniging van K.V. IJsselvogels, heeft haar pijlen alweer gericht op het komende seizoen 2016 – 2017. Een belangrijk aspect daarvan is het aanstellen van trainers en coaches.

Senioren:

Dit seizoen is IJsselvogels gestart met een hele nieuwe technische staf voor IJsselvogels 1 en 2. Mark Glissenaar als hoofdcoach en trainer van IJsselvogels 1 en Wim Korving als trainer en coach van IJsselvogels 2. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de seniorenselectie.

Het aanstellen van trainers en coaches is in principe voor een langere periode. Echter tussentijds worden de prestaties van trainers en coaches en spelers geëvalueerd. Dit om na te gaan of er nog progressie geboekt kan worden en de chemie tussen spelers en trainer/coaches nog aanwezig is om zicht te houden op het behalen van de sportieve ambities.

De CTZ is zeer tevreden over de inbreng van Mark Glissenaar en Wim Korving. De trainer/coaches en spelers gaven ook aan graag door te willen gaan. De CTZ is daarom blij dat de samenwerking met de trainers en coaches van IJsselvogels 1 en 2 gecontinueerd wordt.

Junioren:

Bij de junioren zal trainer/coach Edwin Heesterman (komende van Reflex), die nu mede verantwoordelijk is voor IJsselvogels A2 ook verbonden blijven aan de vereniging. Edwin Heesterman is dit seizoen tussentijds de begeleiding van de  juniorenselectie komen versterken binnen K.V. IJsselvogels.

De CTZ is ook zeer tevreden met de inbreng van Edwin Heesterman die samen met Peter Berlijn eindverantwoordelijke is voor IJsselvogels A2.  Met o.a. zijn inbreng is het team beter gaan spelen en presteren.

Edwin Heesterman zal volgend seizoen IJsselvogels A1 op zich nemen, waarin een aantal spelers van het huidige A2 ook in zullen komen.