20160302_142710

Spelletjesmiddasg as woensdag!

S p e l l e t j e s m i d d a g

w o e n s d a g   1 2   o k t o b e r

v a n   14.00 – 15.30 u u r

o p   h e t   v e l d

v o o r   a l l e

F – kinderen en

E – kinderen en

vriendjes en/of vriendinnetjes

(bij slecht weer in het clubhuis!)