Bericht over bestemmingsplan Brinkhorst

Beroep tegen bestemmingsplan Brinkhorst gegrond verklaard door Raad van State
Zie Uitspraak RvState Brinkhorst 28 okt 2015

maq2Met de uitspraak van 28 oktober jl. heeft de afdeling Rechtspraak van de Raad van State definitief een streep gezet door het plan van de gemeente om woningbouw te realiseren binnen 50 meter van de sportvelden.

 

Vrees voor overlast en dus klachten in de toekomst

Het is de laatste stap in een procedure van ruim twee jaar waarin de tennis- en korfbalvereniging samen in het geweer kwamen tegen het bestemmingsplan Brinkhorst. Daarin werd de mogelijkheid opgenomen om op korte afstand van de tennis- en korfbalvelden woningen te bouwen. Vanuit de verenigingen werd gevreesd dat toekomstige bewoners overlast zouden krijgen, vooral geluidsoverlast.  Klachten zouden volgens de verenigingen het gevolg zijn en dus ook maatregelen om aan die klachten tegemoet te komen. Daar zouden de verenigingen dan weer de dupe van worden.

 

De uitspraak

Het beroep is op alle onderdelen gegrond verklaard. De gemeente heeft een vette onvoldoende gekregen voor de manier waarop de belangen van de verenigingen zijn meegewogen in de besluitvorming van de gemeenteraad. Enkele overwegingen uit de uitspraak:

  • Pas na het raadsbesluit is er onderzoek gedaan naar de effecten op de sportverenigingen; de gemeenteraad heeft dat dus niet meegewogen in het besluit dat daarom onzorgvuldig en niet voldoende is gemotiveerd.
  • Het bestemmingsplan bevat in de voorschriften allerlei tegenstrijdigheden.
  • Het geluidonderzoek dat naderhand is gedaan bevat onvolkomenheden, bijv. met muziekgeluid uit de kantines van de verenigingen is geen rekening gehouden.
  • De geluidnormen worden zelfs volgens het onderzoek overschreden en er is geen inzicht in maatregelen om die overschrijding weg te nemen; ook is niet duidelijk hoe die (ingrijpende) maatregelen, zoals hoge geluidschermen worden betaald. Tot slot zijn de beperkingen op de bedrijfsvoering in de kantines en het draagvlak daarvoor helemaal niet meegenomen.
  • De gemeente moet de griffierechten die door de verenigingen zijn betaald, terugbetalen
  • De gemeente moet de aanpassingen in het bestemmingsplan binnen 4 weken in orde maken. Dat betekent een aangepast bestemmingsplan plaatsen op de landelijke site voor bestemminsplannen: ruimtelijkeplannen.nl
  • Woningbouw in de rest van het gebied, buiten de 50 meter zone is definitief goedgekeurd. De wijk mag er dus komen inclusief de hogere bebouwing (4 bouwlagen) die in het plan zijn voorzien.

 

Het staat allemaal te lezen in de uitspraak.

Als er nog vragen zijn hoor ik dat graag.

 

Jan Bleijenberg, bleij331@planet.nl

Uit: maquette gemeente, plan Brinkhorst

maquet