fluitje

In dit stukje ga ik in op het blokkeren van de bal. Onlangs bij een oefenwedstrijdje van 1 en 2 hadden we daar wat onduidelijkheid over en was er aanleiding het even uit te zoeken.

De KNKV heeft een veelgestelde vragen document waarin allerlei situaties beschreven staan.  Je vindt het op http://www.knkv.nl//userfiles/competitie/VenA2015.pdf Niet altijd 1 op 1 de situatie die iemand zoekt maar vaak wel veel vergelijkbare situaties. Rondom het blokkeren van de bal zijn er wat vragen opgenomen vanaf pagina 131 sectie § 3.6j verbod om een tegenstander te zwaar te hinderen.

Als je de vragen en spelregel samenvat kan je het als volgt stellen:

bal nog in de handen bij de werpende speler

  1. als de bal nog in de handen is en de verdediger maakt een slaande beweging naar de bal toe en raakt de bal: overtreding Hand op de bal leggen is niet toegestaan.
  2. als de bal nog in de handen is en de verdediger maakt een slaande beweging en raakt het lichaam: overtreding
  3. als de verdediger de werpende arm raakt en de arm van de verdediger is in rust: overtreding. Hij dient mee te gaan met de werprichting van de tegenstander en geen contact te krijgen met de arm. Idem overigens als de verdedigende arm/hand naar de werpende arm, pols of hand gaat. Dus in rust of beweging beide is fout je moet meegaan met de aanvaller en hem niet lichamelijk raken. Over dit punt heb ik geregeld discussie met spelers bij het nemen van een doorloper dat de verdediger dan stelt “maar mijn arm is toch stil”.
  4. als de verdediger de bal raakt terwijl deze nog in de handen is van de aanvaller en de verdediger heeft zijn arm stil: geen overtreding De aanvaller gooit tegen de stilstaande arm dat is een fout van de aanvaller. Kortom als een aanvaller doorbreekt en je neemt diegene over qua verdedigen dan moet je je arm stil houden en de bal blokkeren, niet de arm zelf blokkeren. Idem als je verhindert dat iemand de bal kan gooien, arm stil houden dicht bij de bal en niet naar de bal slaan.


bal is los en net weggegooid door de werpende speler

  1. als de verdediger de bal raakt terwijl deze los is uit de handen van de aanvaller en de verdediger heeft beweegt zijn armen daarbij: geen overtreding. 1 uitzondering: de slaande beweging van het wegslaan mag niet gericht zijn op het gezicht van de tegenstander.
  2. als de verdediger de bal raakt terwijl deze los is uit de handen van de aanvaller en de verdediger heeft zijn arm stil: geen overtreding
  3. als de verdediger de werpende arm raakt en de arm van de verdediger is in rust of beweegt dan is dat een overtreding. Je raakt het lichaam/de arm wat per definitie fout is of je nu je arm beweegt of in rust hebt en of de bal nu los is of niet.

 

Kortom:

  1. Nooit je tegenstander zijn lichaam/arm raken, dan zit je altijd fout of de bal nou nog in de handen is of niet en of je je arm nou beweegt of stil hebt.
  2. Als verdediger je armen stil houden en blokkeren van de bal mag zolang je maar geen enkel deel van het lichaam ermee blokkeert. Je doel is met een stilstaande arm/hand de bal te blokkeren.
  3. Wegtikken van een losse bal als directe verdediger mag zolang je armbeweging maar niet naar het gezicht van de speler is.

 

De situatie in de onderlingen 1 en 2 wedstrijd was overigens bij een vrije worp. De vrije worp wordt genomen, de bal wordt afgespeeld op een aanvallende dame. Deze gooit de bal terug, de bal is los, de verdedigster tikt/slaat de bal weg. Ik floot voor een overtreding, maar zat daar dus fout aangezien de verdedigster de bal wegtikte op het moment dat de bal al los was, ze de aanvalster verder niet raakte en haar arm niet naar het gezicht van de aanvalster bewoog.

Een tweede situatie was wederom uit een vrije worp. De vrije worp nemer speelt een aanvaller bij de korf aan. De arm van de tegenstander is in rust maar de aanvaller zijn arm beweegt bij het teruggooien tegen de arm van de verdediger aan, strafworp. De verdediger had mee moeten gaan met de arm en mag deze niet blokkeren. Het alleen blokkeren van de bal met stilstaande hand vanaf de zijkant is ook een bijna onmogelijke taak als verdediger, zeker de slimme aanvaller zal dan de verdediger bewust opzoeken met zijn arm om zo een stip te krijgen.

Groeten
Stefan