Van het bestuur….

De vakanties zijn afgelopen en het nieuwe seizoen is begonnen en de eerste wedstrijden in de competitie zijn al weer geweest. Een nieuw seizoen op de velden en hopelijk weer vele leuke en spannende wedstrijden, maar ook gezelligheid met elkaar in het verschiet. Vanuit het bestuur is ook de start van het nieuwe seizoen gemaakt, om lopende zaken in goede banen te leiden en daarnaast structureel verbeteringen te doen, om het voortbestaan van onze vereniging te waarborgen.

De verbeteringen die we proberen door te voeren zijn vooral gericht op één woord. Plezier! Indien we plezier beleven in de sport, in de vereniging en de  omgang met elkaar en dat uitstralen naar onze omgeving, dan komt het in de toekomst goed. En daar ben je zelf ook bij. Laat het plezier je niet afnemen maar creëer het met elkaar. Geef niet op of zeg niet op bij tegenslagen, maar probeer dit zelf te beïnvloeden. Laat je horen als je het met zaken niet eens bent en help mee om verbeteringen en aanpassingen door te voeren, zodat het plezier weer terugkomt.

Voor de komende periode is het schoolkorfbal het belangrijkste evenement op de kalender. De afgelopen jaren zijn we als IJsselvogels aan het krimpen in aantal leden en vanuit dit toernooi kunnen we dat hopelijk van onder af aan een beetje aanvullen en zorgen, dat het ledenpeil in stand blijft en idealiter weer een beetje gaat groeien. Er zijn veel vrijwilligers nodig om deze dag voor te bereiden en te organiseren en om de kinderen enthousiast te maken, dus geef je op bij Wim om te helpen en dit tot een succes te maken!

Helaas is het zo dat er weer veel leden hebben opgezegd voor (maar ook nog na!) de vakantie. Dit heeft weer tot heel veel gepuzzel geleid binnen de CTZ om de teams te bemensen en dat is niet zonder slag of staat gegaan voor de CTZ leden. Ook is het zo dat dit werk soms miskent wordt en middels negatieve reacties wordt geventileerd aan de CTZ leden. Wij kunnen alleen maar zeggen, dat we het werk waarderen en dat we weten dat dit zeer zorgvuldig wordt uitgevoerd. Wel is het zo dat veel teams nu net aan voldoende spelers hebben of eigenlijk net te weinig. Probeer hier rekening mee te houden bij je aanwezigheid en maak het de wedstrijdsecretariaten en CTZ niet onnodig moeilijk, door je laat af te melden voor wedstrijden. Je andere teamleden en de organiserende vrijwilligers zullen je dankbaar zijn.

Over vrijwilligers gesproken, er is vorig seizoen een aantal mensen bereid gevonden om te helpen bij het organiseren en zoeken van nieuwe hulp en vrijwilligers. Het is mooi om te zien met hoeveel positieve energie dit wordt opgepakt en welke resultaten worden geboekt. Indien ze je benaderen, zeg niet op voorhand nee, maar zoek naar iets om te helpen. Klein of groot, eenmalig of repeterend er is voor iedereen iets te vinden en als vereniging kunnen we gewoon niet zonder je hulp bestaan.

Als laatste willen we het volgende onder de aandacht brengen. Het afgelopen jaar is financieel niet positief afgesloten, ondanks het vele werk wat is verricht om extra geld binnen te brengen (o.a. het sponsorfietsen). Door deze inspanning is het verlies gelukkig binnen de perken gebleven, maar ondanks dat toch nog steeds negatief over het hele jaar bezien. Ten opzichte van vorige jaren zien we een duidelijk daling in de omzet van de bar, waarbij de inkoop van de bar niet evenredig mee daalt. Dit laatste doet vermoeden, dat niet alle consumpties op een juiste manier (of helemaal niet) worden afgerekend en we hoeven niet uit te leggen dat dit absoluut ontoelaatbaar is. We gaan aan de slag om de omzet weer te laten stijgen binnen de bar, vanuit de clubhuis commissie wordt hieraan gewerkt met nieuwe ideeën.

 

Bedankt iedereen die zich inzet voor deze mooie vereniging en natuurlijk alle leden veel korfbalplezier toegewenst dit seizoen!

 

Het IJsselvogels bestuur
André van Grieken
Anita Vink
Hans Klijn
Arie van der Vliet