wim

Wim Slingerland erelid IJsselvogels

Afgelopen woensdag 31 oktober 2018 is in de Algemene Ledenvergadering door de leden de voordracht van het bestuur bekrachtigd om Wim Slingerland erelid te maken van Korfbalvereniging IJsselvogels. Hiermee is Wim het eerste officiële erelid van IJsselvogels. De voordracht van het bestuur, was gestoeld op de jarenlange inzet van Wim voor de vereniging zoals spelend lid bij het eerste, trainer en coach van diverse jeugdteams, scheidsrechter en nog vele, vele andere activiteiten voor de jeugd en de vereniging. De jarenlange vrijwillige betrokkenheid van Wim bij de verenging heeft er mede voor gezorgd dat IJsselvogels, is zoals het is: een vereniging voor jong en oud waar ieder op zijn manier plezier beleeft aan de korfbal sport. Deze betrokkenheid was voor het bestuur aanleiding om Wim naast zijn (onofficiële) titel van ‘Mister IJsselvogels’ en lid van verdienste ook voor te dragen voor het erelidmaatschap van IJsselvogels. Het doet het bestuur veel plezier dat deze voordracht door de vele aanwezige leden tijdens de ALV is bekrachtigd.

In een later stadium zullen we in een officiële ceremonie dit erelidmaatschap verder vorm geven met Wim.

Anita, Arie, Hans en André