Van de Voorzitter

Het laatste clubblad van dit seizoen. Er moet mij direct iets van het hart. In het vorige clubblad
begon ik mijn stuk dat ik het jammer vond dat de scheidsrechtersavond voor junioren van vrijdag 26
april geen doorgang kon vinden. Er kwamen slechts 2 junioren opdagen. De meeste uitgenodigde
junioren bleven weg zonder afmelding, een aantal junioren hadden voor studie afgezegd. Er is toen
een nieuwe datum genoemd nl: 29 mei 2013. Alle junioren zijn twee maal uitgenodigd, en dan nog
is de opkomst maar 8 personen. Jammer, en niet volgens afspraak.