Van de Voorzitter

De 1e helft van de veldcompetitie zit er al weer op. Vandaag, zaterdag 24 oktober, worden de eerste oefenwedstrijden in de zaal en het mixtoernooi alweer gehouden. Heel benieuwd ben ik naar de ervaringen van onze leden over de nieuw aangebrachte veldafmetingen. Ik hoor het graag.

De gemeente heeft ons weer nader geïnformeerd over BRAINS, een instelling die er voor zorgt dat de jeugd enkele proeflessen bij een vereniging, etc. kunnen volgen.

Afgelopen week ontvingen we als bestuur bericht van de Raad van Staten waarin werd gemeld dat de uitspraak over ons bezwaar betreffende Bestemmingsplan De Brinkhorst max. voor 6 weken is uitgesteld. De zaak is dus ingewikkelder dan werd gedacht. We wachten af.

Niet in de laatste plaats wil ik een ieder attenderen op de Algemene Leden Vergadering van a.s woensdag 28 oktober 2015. Het bestuur en de commissies leggen verantwoording af van het afgelopen jaar. Als lid, of ouder van onze jeugdleden, zou je toch op de hoogte willen zijn en is jullie aanwezigheid noodzakelijk. Ik reken op velen. We willen onder andere met elkaar nadenken hoe we de vrijwilligersgroep voor IJsselvogels kunnen vergroten. De stukken voor de algemene leden vergadering staan op de site vermeld.

Het afgelopen jaar is meerdere malen met de schooldirecties overlegd over het uitgestelde cadeau aan de scholen in Moordrecht, namelijk korfbal palen op het nieuwe schoolplein van de brede school. Twee weken geleden is na ons ingetekende voorstel waar de palen zouden moeten komen door de schooldirecties gemeld dat men afziet van balspelen op het schoolplein. Nu zouden ze de korfbal palen op de Kiss en Ride zone willen hebben. Dit wil de gemeente echter niet i.v.m. de veiligheid. Wij willen dit als IJsselvogels ook niet omdat de palen dan na elke speelkwartier weg gehaald zouden moeten worden en dat gaat dus niet werken. We zullen als bestuur nu nader overleggen hoe hier mee verder te gaan.

Ik wil verder nog aandacht vragen voor de Grote Clubactie. Alle jeugdleden hebben hiervoor loten ontvangen. Extra loten boekje zijn op Uiterwaard 99 te verkrijgen. Hiermee kunnen jullie je zakgeld weer aanvullen en de kas van de jeugdcommissie vullen. Doe je best. De loten boekjes moeten voor 18 november 2015 worden ingeleverd, ook op Uiterwaard 99.
Ouders wilt u de kinderen hierin steunen? Als iedereen 5 loten verkoopt wordt de kas van de jeugdcommissie weer goed gevuld, waar uw kind dan weer plezier van heeft.

Van de Voorzitter,

Henk-Jan Bos.